Ahdistus ja paniikkihäiriö

Ahdistus ja paniikkihäiriö

Huoli, ahdistus ja pelko ovat normaaleja ajoittaisia tunnetiloja elämässä. Huoli voi kuitenkin kasvaa liialliseksi tai jatkuvaksi, jolloin se voi muuttua yleiseksi ahdistuneisuushäiriöksi. Ahdistuneisuushäiriöitä on erityyppisiä: paniikkihäiriö, pakko-oireinen ahdistuneisuushäiriö ja traumaperäinen stressihäiriö.

Ahdistuneisuuteen liittyy ylikorostuneita huolia ja pelkoja tulevaisuudesta ja ahdistaviin tilanteisiin kytkeytyy usein fyysisiä oireita. Alatarin ammattitaitoinen psykologi auttaa ahdistuneisuuden käsittelyssä ja oireiden lieventämisessä sekä tunne-elämän tasapainottamisessa.

Hallitseeko ahdistus elämääsi?

Huoli, ahdistus ja pelko ovat normaaleja ajoittaisia tunnetiloja elämässä. Huoli voi kuitenkin kasvaa liialliseksi tai jatkuvaksi, jolloin se voi muuttua yleiseksi ahdistuneisuushäiriöksi. Ahdistuneisuushäiriöitä on erityyppisiä. Paniikkihäiriössä vakavat ahdistuneisuuskohtaukset alkavat reaktioina erilaisiin voimakkaasti stressaaviin tilanteisiin.

Pakko-oireisesta ahdistuneisuushäiriöstä (OCD) kärsivä kokee pakonomaisia ajatuksia suorittaa tiettyjä käyttäytymismalleja, kuten toistuvaa käsienpesua. Traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) taustalla on tyypillisesti koettu väkivaltainen tapahtuma, jossa fyysinen koskemattomuus on ollut uhattuna tai on koettu fyysistä väkivaltaa. Ahdistuneisuus esiintyy usein masennuksen kanssa. 

Ahdistuneisuuteen liittyy ylikorostuneita huolia ja pelkoja tulevaisuudesta ja huolenaiheisiin liittyy usein fyysisiä oireita. Liioiteltua huolta voi syntyä esimerkiksi terveydestä, rahasta, työstä, opiskelusta tai perheestä. Fyysisiä oireita voivat olla lihasjännitys, vapina, vatsakrampit, nielemisvaikeudet, päänsärky ja jatkuva tarve käydä WC:ssä. Oireet voivat sisältää myös unettomuutta ja väsymystä. Ahdistuneena et kykene rentoutumaan  ja ärsyynnyt helposti.

Ahdistuksen helpottamiseen on keinoja

Ahdistuneisuushäiriöitä voidaan usein hoitaa ja lieventää onnistuneesti kognitiivisella käyttäytymisterapialla ja tarvittaessa terapian ja lääkityksen yhdistelmällä. Alatarin ammattitaitoinen psykologi antaa terapeuttista keskustelutukea, ohjausta ja neuvontaa kaikissa ahdistuneisuushäiriöissä ja ahdistuksen taustalla mahdollisesti vaikuttavien traumaattisten kokemusten läpikäymisessä.

Käyttäytymisterapian keinoin opit asteittain muuttamaan reagointitapoja ahdistusta aiheuttaviin tilanteisiin. Rentoutumis- ja hengitysharjoitukset, tilanteiden hallintaan liittyvien mielikuvaharjoitusten oppiminen sekä ahdistuneisuuden ja irrationaalisten ajatusten käsittely yhdessä asiantuntevan mielenterveyden ammattilaisen kanssa tarjoavat keinoja ahdistuneisuuden vähentämiseen.

Paniikkikohtauksia?

Paniikkihäiriöllä viitataan äkillisiin ja toistuviin paniikkikohtauksiin, joita kuvaa voimakas pelon tunne ja kokonaisvaltainen psyykkinen ja fyysinen epämukavuus, joka saavuttaa huippunsa muutaman minuutin sisällä. Tämän ajanjakson aikana koetaan usein fyysisiä oireita kuten rintakipua, kiihtyvää sykettä, huimausta, pahoinvointia tai vatsakipua. Hikoilu, vilunväristykset, tärinä, tunnottomuus tai kihelmöinti ovat myös yleisiä oireita.

Paniikkikohtauksen oireet voivat olla pelästyttäviä ja näyttää samanlaisilta kuin sydänkohtauksesta tai muusta henkeä uhkaavasta sairauskohtauksesta kärsivällä. Paniikkikohtaukseen voi liittyä tunne itsestään tai todellisuudesta irtautumisesta sekä pelko hallinnan menettämisestä tai kuolemisesta.

Paniikkihäiriötä voidaan hoitaa

Paniikkihäiriö vaikuttaa elämässä helposti erittäin määräävästi ja arjessa toimintaa sekä aktiivisuutta rajoittavasti. Paniikkihäiriö on lievennettävissä erilaisin terapeuttisin keinoin. Terapeuttinen hoito voi auttaa vähentämään tai estämään paniikkikohtauksia tarjoamalla työkaluja oireiden kohtaamiseen ja käsittelyyn. Alatarin ammattitaitoisen psykologin kanssa voit käydä läpi näitä työkaluja turvallisessa ympäristössä.

Kognitiivisella käyttäytymisterapialla (CBT) ja esimerkiksi Mindfulness-perusteisilla stressinhallintamenetelmillä ja mielikuvaharjoituksilla voidaan löytää yhteyksiä elämäntapahtumien, ajatusten, uskomusten ja kehon reaktioiden välillä.

Havaitsemalla ajatusmalleja, jotka ylläpitävät ahdistusta ja tarkastelemalla ammattilaisen kanssa ahdistusta herättäviä tilanteita rauhallisesti asteittain, ahdistus- ja paniikkioireet voivat alkaa muuttua. Hoidossa opitaan stressinhallintaa ja rentoutumista paniikkikohtauksen alkaessa.