Hyväksikäyttö ja väkivalta

Hyväksikäyttö ja väkivalta

Hyväksikäyttötapaukset voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri luokkaan; fyysinen, sanallinen ja tunneperäinen hyväksikäyttö. Hyväksikäytön aiheuttamat psyykkiset vammat kestävät vielä pitkään hyväksikäytön tai väkivallan päättymisen jälkeen. Tyypillisimmin hyväksikäyttäjä on joku ennalta tuttu.

Hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksissa on turvallista hakeutua Alatarin psykologille, sillä psykologia sitoo laissa määritelty vaitiolovelvollisuus. Tapahtumien ohjattu läpikäyminen ja käsitteleminen yhdessä ammattilaisen kanssa luo tilaisuuden päästä yli tapahtuneesta ja vapautua menneisyyden raskaista tapahtumista.

Hyväksikäyttö aiheuttaa pitkäkestoiset psyykkiset vammat 

Hyväksikäyttötapaukset voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri luokkaan; fyysinen, sanallinen ja tunneperäinen hyväksikäyttö. Hyväksikäytön aiheuttamat psyykkiset vammat kestävät vielä pitkään hyväksikäytön tai väkivallan päättymisen jälkeen. Jännittyneisyys, takaumat ja erilaiset luottamukseen ja ihmissuhteiden muodostamiseen liittyvät ongelmat ovat tyypillisiä oireita.

Muita oireita voivat olla masentuneisuus, nopeat mielialan vaihtelut sekä selittämättömät vihan ja häpeän tunteet. Erilaiset epätodelliset tietoisuuden ja todellisuuden hajoamisen kokemukset sekä psykosomaattiset, fyysisistä sairauksista riippumattomat fyysiset oireet sekä itsetuhoinen käytös saattavat olla seurausta hyväksikäytöstä ja väkivallasta.

Hyväksikäyttöä voi ilmetä lukuisilla eri tavoilla ja käytännössä missä tahansa ihmisten välisessä vuorovaikutussuhteessa. Tyypillisimmin hyväksikäyttäjä on joku ennalta tuttu, kuten puoliso, kollega, ystävä, esimies tai joku muu henkilö, jonka kanssa ollaan toistuvasti tekemisissä.

Etenkin perheen sisällä tapahtuvista hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksista on yleisesti vaiettu. Uhri voi kokea olevansa itse syyllinen tapahtuneeseen tai haluta suojella läheistään. Varsin tavallista on myös, ettei tilanteesta uskalleta kertoa, koska pelkää hyväksikäytön tai väkivallan vain pahenevan sen tullessa muiden tietoon. Pitkäänkin jatkuneen perheväkivallan kierteen voi katkaista tekemällä päätöksen hakea apua.

Psykologi on tukenasi

Hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksissa on turvallista hakeutua ammattiauttajalle, sillä psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus. Tapahtumien ohjattu läpikäyminen ja käsitteleminen yhdessä koulutetun ammattilaisen kanssa luo tilaisuuden päästä yli tapahtuneesta ja vapautua menneisyyden raskaista tapahtumista.

Hyväksikäytöstä tai väkivallasta aiheutuneiden oireiden kanssa pärjääminen helpottuu ja eteenpäin pääseminen elämässä kevyemmin ilman hyväksikäytön luomaa henkistä painolastia tulee mahdolliseksi. Alatarin psykologi on tukenasi, mikäli olet kohdannut hyväksikäyttöä tai väkivaltaa.