Itsetuntemuksen kehittäminen

Itsetuntemus ja itsetunto

Itsetuntemus ja itsetunto ovat ymmärrystä omasta itsestä. Puhutaan käsityksestä, miten tyypillisesti ajattelee, tuntee ja käyttäytyy elämän eri tilanteissa. Hyvä itsetunto on taitoa suhtautua itseen ja omiin mahdollisuuksiin myönteisesti ja realistisesti. 

Itsetunto voi joskus olla kielteinen ja tällöin ihminen tuntee huonommuuden kokemusta suhteessa muihin ihmisiin. Alatarin psykologin kanssa voit käydä läpi ajatuksiasi itsestäsi osaavan ammattilaisen kanssa. Saat tukea hahmottamaan itseäsi näkökulmista, joita olisi ollut yksin vaikea huomata. 

Mitä itsetunto on?

Oma tekeminen ja päätökset saattavat tuntua usein epäonnistuneilta, jos itseä ja omia kykyjä arvioidaan pääsääntöisesti kielteisesti. Tällöin tavoitteiden saavuttaminen ei tunnu helposti mahdolliselta. Heikentynyt itsetunto on yhteydessä motivaation haasteisiin. 

Itsetuntemus on jatkuvasti iän myötä kehittyvä ominaisuus. Itsetunnon haasteet ovat tyypillisiä erityisesti nuoruudessa. Itsetunto-ongelmat voivat olla osallisina mielenterveyshäiriöiden puhkeamisessa, esimerkkeinä masennus, syömishäiriö sekä anoreksia ja bulimia. Kiusaaminen ja syrjintä ovat itsetuntoa heikentäviä riskitekijöitä. 

Kehitä itsetuntemustasi

Itsetuntemusta ja hyvää itsetuntoa on mahdollista kehittää läpi elämän. Hyvä itsetuntemus on perustana oikeiden valintojen teossa myös silloin, kun omaa elämää tahtoo muuttaa. Itsetuntemuksen syventäminen auttaa ymmärtämään merkityksellisiä asioita, joihin itsessä ja omassa elämässä kaipaa muutosta. 

Itsetuntemus voi tuoda näkemystä kysymykseen kuka ja millainen minä olen. On tärkeää oppia, mistä pidän ja mistä en pidä sekä mitä tarvitsen ollakseni onnellinen. Helposti omia tavoitteita elämässä on vaikeaa löytää ja toteuttaa, mikäli on liikaa sosiaalisesti muiden ihmisten mielipiteiden ja suositusten ohjailtavissa. Hyvä itsetuntemus tuo ihmisen persoonaan vahvuutta.