040 669 8004 info@alatar.fi

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Yleistä

Alatar Oy:n (Alatar) ylläpitämää verkkosivua, sen sisältämiä verkkopalveluja ja muita Alatarin tarjoamia palveluja ja tuotteita käyttämällä käyttäjä (asiakas) sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja ja hyväksyy, että asiakkaan henkilötietoja käsitellään yrityksen tietosuojaselosteen mukaisesti. Alatarin palvelut voivat sisältää näiden yleisten ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, joita asiakas sitoutuu noudattamaan kyseisiä palveluja käyttäessä. Yksittäisiä palveluja koskevat mahdolliset erityisehdot ovat mainittu kyseisten palvelujen palvelukuvauksissa.

Sisältö 

 

Alatar varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivustonsa sisältöä, ulkoasua, saatavuutta, käyttöehtoja ja sen palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia sekä lopettaa niiden ylläpidon. Alatarilla on myös oikeus palvelun tarjoamisen keskeyttämiseen päivitys- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Alatar Oy omistaa Alatarin verkkosivujen aineisto-oikeudet tekijänoikeuslain mukaisesti. Alatar pidättää itsellään kaikki oikeudet palveluihinsa, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty. Alatarin toiminimi Alatar Oy, rinnakkaistoiminimi Alatar Inc., aputoiminimet Alatar Psykologipalvelut ja Alatar Asunnot sekä Alatarin logo ovat Alatar Oy:n omaisuutta sekä tunnuksia. Alatarin logoa ei saa käyttää muissa yhteyksissä ilman Alatarin kirjallista suostumusta.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu

Alatar ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jota näiden sivujen käyttö tai käytönestyminen tai niihin liittyvä vahinko on aiheuttanut. Alatar ei takaa verkkosivujen toimivan keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Alatar ei vastaa näillä verkkosivuilla mahdollisesti linkitettyyn minkään kolmannen osapuolen julkaisemaan tai tuottamaan materiaaliin. Käyttäjällä on velvollisuus itse tutustua ja noudattaa kolmansien osapuolien käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on kyseisillä verkkosivustoilla julkaistu.

Sovellettava laki

Suomen lakia sekä yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia ja asetuksia sovelletaan näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Alatarin verkkosivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin. 

Mahdolliset erimielisyydet ohjeistetaan neuvottelemaan palveluntuottajan kanssa. Alatarilla on käytössään puolueeton potilasasiamies avustamaan erimielisyyksien neuvotteluissa. Mikäli asiakas ei saa selvyyttä erimielisyyteen neuvottelemalla palveluntuottajan tai potilasasiamiehen kanssa, asiakas voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, joka opastaa tarvittaessa kirjallisen ratkaisupyynnön hakemiseen kuluttajariitalautakunnalta. Kuluttajariitalautakunnan erimielisyyden ratkaisuun tyytymätön voi viedä asian käsittelyyn Helsingin käräjäoikeuteen.