Kivunhallinta

Kivunhallinta

Kivun kokemus on moniulotteista ja yksilöllistä. Kipu voi vaikuttaa laajasti toimintakykyyn ja mielenterveyteen, kroonistunut kipu aiheuttaa usein pitkäaikaista haittaa. Kipu voi rajoittaa kykyä osallistua aktiviteetteihin, opiskeluun, työelämään ja ihmissuhteisiin sekä luoda suurta henkistä kärsimystä.

Alatarin psykologin ohjauksen ja neuvonnan avulla voit kehittää taitoa käsitellä kipua sekä parantaa kivun kanssa arjessa pärjäämistä.

Kärsitkö kivusta?

Erilaiset kivut ovat yksi suurimmista terveyspalveluihin hakeutumisen syistä Suomessa. Niveltulehdukset, reuma ja alaselän tai lihasten kivut ovat yleisimpiä kivun aiheuttajia. Kroonistunut kipu on kivun pitkäaikaisinta haittaa aiheuttava muoto.

Kipu vaikuttaa elämään monella alueella. Se voi rajoittaa kykyä osallistua aktiviteetteihin sekä iloa ja emotionaalista tasapainoa tuottaviin ihmissuhteisiin ja liikunnan mahdollisuudet sekä uni saattavat kärsiä. Voimavarat opiskeluun ja työntekoon voivat vähentyä merkittävästi aina työkyvyttömyyteen saakka.

Seurauksena on usein henkistä kärsimystä ja taloudellista rasitetta. Kipu saattaa vaikuttaa myös kokemukseen minuudesta ja itsensä arvostamisesta ja johtaa itsetunnon heikentymiseen. Ahdistus ja masennus ovat krooniseen kipuun liittyviä tyypillisiä mielenterveyden ongelmia.

Kipukokemus on samanaikaisesti sekä fyysinen että psyykkinen. Kipu on moniulotteista ja se vaatii laajaa kivun psykologisten vaikutusten yksilöllistä arvioimista. Kipua voidaan arvioida suhteessa kipuoireiden vakavuuteen, vaikutukseen mielialaan, kontrollin tunteeseen sekä arjessa toimintaan.

Voit oppia hallitsemaan kipua

Akuutteihin kipuihin löytyy yleensä ratkaisu ja helpotus nopeasti, mutta kroonisen kivun hoito on haasteellisempaa. Elämälaadun parantamiseksi tarvitaan usein kivun lääkehoidon lisäksi psykologista ohjausta ja neuvontaa kivun käsittelyyn ja sen kanssa arjessa pärjäämiseen.

Ajattelutavat ja tunteet vaikuttavat kivun prosessointiin hermotasolla ja rakentavat näin perustan mielen ja kehon yhteyteen. Ajatuksia ja tunteita on mahdollista työstää ja ottaa hallintaan, jolloin voi oppia kokemaan aistinsa uusilla tavoilla. Tämä on tärkeä osa kivun psykologiaa.

Alatarin ammattitaitoiselta psykologilta voit saada apua keinojen löytämisessä kroonisten kipujen hallintaan ja toimintakyvyn tukemiseen. Apua on hyvä hakea erityisesti silloin, jos kipulääkkeiden käytön määrä on runsasta, lääkärikäynnit tiheään toistuvia, mielenterveys ja elämäntilanne tuntuvat epävakailta tai arjen sujuminen tuntuu heikentyneen kivun vuoksi.