Masennus

Masennus

Masennuksen tunnusomaisia merkkejä ovat jatkuva alakuloisuus, riittämättömyyden ja toivottomuuden tunteet sekä mielihyvän menetys. Masennus ei ole ohimenevä mieliala, vaan jokapäiväistä toimintaa merkittävästi lamauttava monimutkainen mielen ja kehon sairaus.

Alatarin psykologi on terveydenhuollon ammattilaisena tukenasi masennuksen hoidossa lievästä vakava-asteiseen masennukseen. Tarjoamme ratkaisukeskeistä ja voimavaralähtöistä keskustelutukea. Voit saada osaavaa ohjausta ja neuvontaa sairauden kanssa arjessa jaksamiseen ja toivon palauttamiseen elämässä.

Masennus varjostamassa elämää

Masennuksen tunnusomaisia merkkejä ovat jatkuva alakuloisuus, riittämättömyyden ja toivottomuuden tunne sekä mielihyvän menetys. Masennus ei ole ohimenevä mieliala, jota kaikki kokevat ajoittain, vaan jokapäiväistä toimintaa merkittävästi lamauttava monimutkainen mielen ja kehon sairaus.

Masennus vaikuttaa aivojen ja kehon fysiologiseen toimintaan. Kehon vastustuskyky heikkenee ja altistuminen muille sairauksille, kuten sydänsairauksille, kasvaa. Masennuksen diagnostiikassa masennus luokitellaan tavallisesti asteikolla lievästä vakava-asteiseen.

Lievän tai keskivaikean masennuksen hoidossa terapeuttinen keskustelutuki on yksinkin ja esimerkiksi liikuntarutiinin kanssa toimiva, tutkittu ja tehokas hoitomuoto. Kognitiivisen, ratkaisukeskeisen terapiatyöskentelyn avulla voit kehittää taitoja kohdata kielteisiä tunteita ja ajatuksia sekä selvittää vaikeita elämäntilanteita. Masennusta ylläpitävien ajattelu- ja käyttäytymistapojen tilalle on mahdollista löytää uusia malleja.

Masennus oireilee monin tavoin

Vakava masennus ilmenee pysyvänä, syvänä surullisuuden tunteena, johon liittyy useita muita oireita. Vakava masennus voi aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia ja täyttä kyvyttömyyttä työskennellä ja opiskella, nukkua tai nauttia aiemmin kiinnostaneista ja miellyttäneistä asioista, kuten harrastuksista ja seksistä.

Ongelmat keskittymiskyvyssä, muistissa ja päätöksentekokyvyssä,  muutos ruokahalussa, merkittävä lihominen tai laihtuminen, psykomotorinen levottomuus, toistuvat ajatukset kuolemasta sekä mahdolliset itsemurhayritykset ovat tavallisia vakavan masennuksen oireita. 

Yleistä masennuksesta kärsivälle on jatkuva rasituksesta riippumaton energiapuutos ja unen määrästä riippumaton turruttava väsymys. Vakavaa masennusta esiintyy myös synnytyksen jälkeisenä masennuksena tuoreilla äideillä. Terapeuttisen keskustelutuen ja lääkityksen yhdistelmähoito on vakavassa masennuksessa usein oleellinen osa kuntoutumista.

Et ole yksin

 Alatarin psykologi on terveydenhuollon ammattilaisena tukenasi masennuksen hoidossa lievästä vakava-asteiseen masennukseen tarjoamalla ratkaisukeskeistä ja voimavaralähtöistä keskustelutukea. Voit saada osaavaa ohjausta ja neuvontaa sairauden kanssa arjessa jaksamiseen ja toivon palauttamiseen elämässä.

Psykologi voi antaa pätevän arvion masennusoireistosta ja asiakkaan toivoessa diagnostiikasta psykologisen tutkimuksen ja testien avulla. Hoitosuhteeseen sisältyy aina asiantuntijan suositus mahdollisesta tarpeesta myös lääkärille hakeutumisesta, mikäli sopivan lääkityksen saaminen olisi aiheellista vakavan masennuksen hoidossa.