Ammatinvalinta- ja uraohjaus

Ammatinvalinta- ja uraohjaus

Ammatinvalinnanohjaus sopii esimerkiksi opiskelupaikkaa pohtivalle tai koulutusalanvaihtoa harkitsevalle. Psykologi huomioi ammatinvalinnanohjauksessa persoonallisuustekijöitä, kiinnostusta, kykyjä ja taitoja tulevan opiskelupaikan tai työn selvittämisessä. Alatarin psykologi osaa antaa arvioita soveltuvuudesta. 

Opi ymmärtämään itseäsi ja osaamistasi

Ammatinvalinnanohjauksessa luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa voit kaikessa rauhassa keskustella elämästäsi ja ajatuksistasi koulutuksen ja työn suhteen. 

Ammatinvalinnanohjauksessa käydään läpi eri koulutus- ja työmahdollisuuksien alakohtaisia vaatimuksia suhteessa asiakkaan soveltuvuuteen. Ohjauksessa huomioidaan asiakkaan taustan ja elämäntilannetekijöiden vaikutusta tulevaisuuden suunnitelmissa. Työmarkkinoiden tilanteesta ja eri alojen työllisyysnäkymistä on lisäksi mahdollista saada asiantuntevaa tietoa.  

Ammatinvalinnanohjaus on prosessi, joka auttaa itsetuntemuksessa ja voi synnyttää uusia oivalluksia tärkeiden valintojen ja päätösten tueksi. Ammatinvalinnanohjaus voi hyödyttää jo yksittäisenä keskusteluna. Usein miten urapäätösten hahmottuminen vie kuitenkin hieman enemmän aikaa. 

Työura on yksi tärkeimmistä elämänalueista aikuisuudessa. Uraohjaus on erilaisiin työuran käännekohtiin suunnattu neuvonta- ja tukipalvelu. Uraohjaus auttaa uramuutosten suunnittelussa, toteuttamisessa ja muutoksiin sopeutumisessa. 

Uraohjaus soveltuu alanvaihtoa harkitsevalle iästä ja työkokemuksesta riippumatta. Saat ohjausta myös silloin, kun uraohjauksen tarpeeseen liittyy kärjistyneitä elämäntilanteen tai mielenterveyden haasteita. 

Hyötyisitkö uraohjauksesta?

Tyytymättömyys omaan työhön on yleistä. Aika ajoin on suositeltavaa pohtia vastaako nykyinen työ omia kiinnostuksia ja osaamista? Tuoko työ elämään merkitystä ja onnellisuuden tunnetta? Oma työ ja elämä laajemminkin tuntuu merkitykselliseltä, kun voi antaa parastaan ja saa arvostusta tehdystä työstä.  

Turhautumista työhön voi aiheuttaa se että, oman työn sisältöön ei voi vaikuttaa. Seurauksena voi olla motivaation puute, ahdistus, työuupumus ja masennus. Yleinen terveydentila voi heikentyä monin tavoin. 

Uuden uran löytäminen sekä uuden työn aloittaminen voi myös olla stressaavaa. Osaava ohjaus ja tuki voi edistää muutosten toteuttamista. Alatarin psykologi voi antaa tukea myös tilanteissa, joissa uraohjauksen tarpeeseen liittyy kärjistyneitä ongelmia työpaikalla. 

Uraohjaus auttaa tekemään valintoja

Psykologi voi uraohjausprosessin osana käyttää persoonallisuuden, kykyjen sekä soveltuvuuden määrittämiseen tarkoitettuja psykologisia testejä. Psykologi voi arvioida pätevästi esimerkiksi opiskeluedellytyksiä toivomallasi alalla. Uraohjaus antaa sinulle tilaisuuden lisätä ymmärrystä taidoistasi, vahvuuksistasi ja toiveistasi työelämässä. Voit pohtia edellytyksiäsi suhteessa eri uravaihtoehtojen vaatimuksiin sekä keskustella eri työympäristöjen ominaispiirteistä. 

Urakehitys, uralla eteneminen ja jatkokoulutus ovat myös mahdollisia käsiteltäviä aiheita. Uraohjauksessa voit saada arvokasta tietoa tulevaisuutta koskevien päätöstesi tueksi.