Ammatinvalinta

Ammatinvalinta

Ammatinvalinnanohjauksessa Alatarin psykologi voi auttaa esimerkiksi ensimmäistä opiskelupaikkaa pohtivaa nuorta tai koulutusalanvaihtoa harkitsevaa opiskelijaa etsimään omalle persoonallisuudelle, kiinnostuksen kohteille, kyvyille ja osaamiselle soveltuvan opiskelupaikan tai työn löytämisessä.

Alatarin psykologi on kokenut ammattilainen, joka tuntee ammattivalinnanohjausprosessin, ymmärtää ihmisen persoonallisuutta ja osaa antaa suuntaa antavia arvioita soveltuvuudesta. Ammatinvalinnanohjauksen tukena psykologi voi käyttää psykologisia testejä.

Millainen koulutus tai työ on sinulle sopiva?

Ammatinvalinnanohjaus on oivallinen apu esimerkiksi ensimmäistä opiskelupaikkaa pohtivalle nuorelle peruskoulun tai lukion päätyttyä. Ammatinvalinnanohjauksessa Alatarin psykologi voi auttaa omalle persoonallisuudelle, kiinnostuksen kohteille, kyvyille ja osaamiselle soveltuvan opiskelupaikan tai työn löytämisessä.

Alatarin psykologi on pätevä ammatinvalinnanohjausprosessin tunteva ja kokenut ammattilainen, joka ymmärtää ihmisen persoonallisuutta ja käytöstä sekä voi antaa suuntaa antavia arvioita soveltuvuudesta.

Tarvittaessa ammatinvalinnanohjauksen tukena voidaan käyttää psykologisia kyky-, soveltuvuus- ja persoonallisuustestejä. Ohjaus perustuu luottamukseen ja toimivaan yhteistyöhön, jossa psykologi hyödyntää tarkkaa kuuntelua ja havainnointia. Ammatinvalinnanohjauksessa luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa voit kaikessa rauhassa keskustella elämästäsi ja ajatuksistasi koulutuksen ja työn suhteen. 

Opi ymmärtämään itseäsi ja osaamistasi

Ammatinvalinnanohjauksessa käydään lisäksi läpi eri koulutus- ja työmahdollisuuksien alakohtaisia vaatimuksia sekä huomioidaan elämäntilannetekijöiden vaikutusta tulevaisuuden suunnitelmissa. Työmarkkinoiden tilanteesta ja eri alojen työllisyysnäkymistä on myös mahdollista saada asiantuntevaa tietoa, jotta valittu suunta voi johtaa mahdollisimman hyvään työllistymiseen.

Ammatinvalinnanohjaus on prosessi, joka auttaa ymmärtämään itseä paremmin, avaa erilaisia tulevaisuudennäkymiä ja voi synnyttää uusia oivalluksia tärkeiden valintojen ja päätösten tueksi. Ammatinvalinnanohjaus voi hyödyttää jo yksittäisenä keskusteluna, mutta usein se on pidempikestoinen prosessi, joka antaa urapäätöksiä helpottavaa selvyyttä ajan myötä.