Arjen ja talouden hallinta

Arjen ja talouden hallinta

Arjen hallitsemattomuus sekä rutiinien puute aiheuttavat stressiä, joka rasittaa psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Mielenterveys saattaa kuormittua, ja elämäntilanteeseen voi syntyä monenlaisia käytännönongelmia, esimerkiksi taloudellisesti. Välttämättömien asioiden tekeminen saattaa jatkuvasti lykkääntyä, kun tekemiseen on vaikea tarttua ja väsymys painaa. Vahvaksi tavaksi muodostunut rutiini voi torjua väsymyksen tai motivaation puutteen takia asioiden lykkäämistä. Tasapainoinen ja toimiva arki on tärkeä mielenterveyden perusta. 

Alatarin psykologi auttaa sinua etsimään keinoja paremman arjenhallinnan saavuttamiseen. Helpotusta sekä selvyyttä haastaviinkin elämäntilanteisiin voi löytyä psykologin ammattitaitoisella ohjauksella. 

Toivoisitko muutoksia arkeesi?

Esimerkiksi liian vähäinen uni ja lepo, rikkonainen vuorokausi- tai ruokailurytmi, säännöllisen kehonhuollon ja liikunnan puute sekä taloushuolet voivat pitkittyessään olla vakavia arjen kuormitustekijöitä. 

Arjenhallinnan ongelmat voivat laukaista myös ongelmia työssä, opiskeluissa ja harrastuksissa, mielenterveydenhäiriöitä, väsymystä sekä fyysisen kunnon heikkenemistä. Arjen kuormitus tai arjen luisuminen hallitsemattomaksi kannattaa huomioida ajoissa. Näin on mahdollista ryhtyä toimintaan tilanteen muuttamiseksi parempaan suuntaan. 

 

Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi voivat kohentua sekä elämä muuttua käytännössä sujuvammaksi arjenhallintaa parantamallaAlatar Psykologipalveluissa voit suunnitella ja saada ammattilaisen tukea parempaan arjenhallintaan. Haastaviin elämäntilanteisiin voi saada selvyyttä ja helpotusta.  

Löydä sopivat rutiinit

Arjenhallinnan suunnittelussa voidaan lähteä liikkeelle yksilöllisesti sopivien arkirutiinien kartoittamisesta. Tärkeät rutiinit voivat olla esimerkiksi aikataulun luomista ja noudattamista elämässä toistuville, tavanomaisille ja välttämättömille asioille.  

Riittävän pitkäjänteisesti toistettu tekeminen rutinoituu hiljalleen. Tällöin rutiinin toteuttaminen automatisoituu, toistuvuudesta sekä säännöllisyydestä muodostuu tapa. Stressinhallinta yleensä helpottuu rutiinien käyttöönotolla sekä ne vaikuttavat rauhoittavasti mieleen.

Rutiinit voivat nopeuttaa myös arkiaskareista, opiskelusta sekä työstä suoriutumista. Rutiineilla on huomattu lisäksi muita psykologisia hyötyjä; kaksisuuntainen mielialahäiriö, ADHD, unettomuus ja ahdistusoireet saattavat lievittyä. 

Toimivat rutiinit tekevät tilaa ja aikaa muulle mieluisalle tekemiselle ja harrastuksille. Velvoitteet kuin miellyttävät asiat tulevat tehdyksi vähemmän energiaa kuluttavasti ja voimavaroja säästäen. 

Tahdonvoiman vahvistaminen päämäärien toteuttamiseksi

Tahdonvoiman voi määritellä kyvyllä panostamalla tekemisen pitkäjänteisyyteen. Usein merkityksellisten pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii luopumista välittömien palkintojen tavoittelusta.  

Tahdonvoima on rinnastettavissa itsekontrolliin. Tahdonvoima vaatii tietoisia ponnisteluja ja työskentelyä omien tunneyllykkeiden kanssa. Tahdonvoimaan liittyy kyky vastustaa haluja ja kiusauksia. Tahdonvoimaa ei pidetä synnynnäisenä persoonallisuustekijänä – tahdonvoima on pitkälle opittavissa oleva ominaisuus. Itselle tärkeiden arvojen ja elämäntavoitteiden tiedostaminen auttaa tahdonvoiman löytämisessä.  

Alatarin psykologin ohjauksella on mahdollista etsiä arvoja ja pohtia oman elämän suuntaa ja mahdollisuuksia. Suunnan selkeydyttyä voi nähdä paremmin tavoittelemisen arvoisia asioita. Psykologisen keskustelutuen avulla on mahdollista vahvistaa tahdonvoimaa elämässä tärkeiden tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.