Sosiaalinen jännittäminen

Sosiaalinen jännittäminen

Sosiaalisella jännityksellä tarkoitetaan sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja niihin liittyvää ahdistusta. Ahdistus saattaa herätä jo ennen sosiaalista tilannetta ja johtaa niiden välttelyyn. Ahdistuksesta kärsivä voi kokea fyysisiä oireita.  

Alatarin psykologin ohjauksessa voit saada tukea jännityksen käsittelyyn ja oppia keinoja selviytyä sosiaalisista tilanteista luontevammin. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi mielikuva- ja rentoutumisharjoituksia. 

Sosiaalisen jännityksen kokemus on yksilöllistä 

Lievä sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä hermostuneisuus on erittäin yleistä. Jännittyneisyys voi kuitenkin kasvaa niin suureksi, että se alkaa haitata ihmissuhteita. Sosiaalinen jännitys voi liittyä julkiseen esiintymiseen tai muunlaisiin tilanteisiin. Sosiaalisen jännityksen seurauksia saattavat pahimmillaan olla päihteiden käyttö, syrjäytyminen sekä koulusta tai töistä eroaminen. Urakehitys voi vaarantua aloilla, joissa tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja. 

Sosiaalisesta jännityksestä kärsivällä esiintyy tavallisesti liiallista hikoilua, käsien tärinää, sydämen tykytyksiä, kylmiä väreitä tai huimausta. Mahdollisia oireita ovat myös vatsakipu ja pahoinvointi ennen sosiaalista tilannetta tai sen aikana. Psykosomaattiset oireet ovat yleis.

Jännityksen lieventäminen

Alatar Psykologipalveluissa voit keskustella ammattitaitoisen psykologin kanssa sosiaalisista tilanteista ja niiden taustalla olevista tunteista. Fyysisten oireiden hallintaan voi myös saada apua. Omia tuntemuksia on mahdollista oppia ymmärtämään paremmin ja saada tietoa miten rentoutua.