Ihmissuhteet ja yksinäisyys

Ihmissuhteet ja yksinäisyys

Ihmissuhdekysymykset voivat olla hyvin kuormittavia. Alatarin psykologin vastaanotolla voit käsitellä vaikeitakin ihmissuhdekysymyksiä luottamuksellisesti ratkaisuja etsien. Psykologin ohjauksella on mahdollista vahvistaa myös vuorovaikutustaitoja, ristiriitatilanteiden ratkaisukykyä sekä parantaa tunteiden hallintaa. 

Yksinäisyys on tunne merkityksellisten ihmissuhteiden puutteesta. Se voi aiheuttaa tyhjyyden ja ulkopuolisuuden olotilaa. Yksinäisyyden tunnetta voi aistia, vaikka olisi päivittäin kontaktissa muiden ihmisten kanssa. Alatarin psykologi tarjoaa keskustelutukea, jos tunnet olevasi yksinäinen ja toivoisit muutosta tilanteeseesi. 

Ihmissuhteet osana elämää

Ihmissuhteet, sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ja roolit muuttuvat läpi elämän.  Kaikkia ihmissuhteita ei voi valita, kuten lapsuuden perhettä. Lähimmät ihmissuhteet tai niiden puuttuminen vaikuttavat ihmiseen eniten. 

Tasapainoisten ihmissuhteiden löytäminen, rakentaminen sekä ihmissuhteiden toimivaksi saaminen ei ole aina yksinkertaista. Ongelmat ihmissuhteissa voivat vaikuttaa laajasti elämään. Psyykkinen ja fyysinen terveys, esimerkiksi tunne-elämän tasapaino, itsetunto, jaksaminen sekä motivaatio voivat kärsiä ihmissuhdeongelmista. 

Haasteita ihmissuhteissa?

Elämäntilanteen kuormitusta voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikea parisuhdetilanne, tulehtuneet välit vanhempaan, omaan lapseen, sukulaiseen, ystävään tai työtoveriin. Seurauksena voi olla pitkäkestoista stressiä, sosiaalisten suhteiden rajoittumista, päihteiden käyttöä sekä mielenterveyden häiriöitä, kuten ahdistusta ja masennusta. 

Kaikkiin ihmissuhdetilanteisiin ei aina ole itse mahdollista vaikuttaa. Ihmissuhteiden laatua voi pyrkiä parantamaan vuorovaikutustaitoja ja tunteiden hallintaa kehittämällä.  

Tunteiden hallinnassa on kysymys omien spontaanien tunnereaktioiden säätelystä Omia tunteita voi tietoisesti oppia arviomaan ja harjoitella tunteiden itsesäätelyä. Sosiaalisia konfliktitilanteita on mahdollista ehkäistä kyvyllä rauhoitella itseään tunteellisesti kiihdyttävissä tilanteissa. Avuksi saattavat olla mielikuva- ja rentoutumismenetelmät. Rentoutumisen harjoitteluun voit saada ammattitaitoista ohjausta Alatarin psykologilta. 

Koetko yksinäisyyttä?

Yksinäisyyteen voi johtaa iso elämänmuutos, kuten muutto uuteen paikkaan, työn menetys, avioero, kiusaaminen tai läheisen kuolema. Yksinäisyyttä voivat pahentaa esimerkiksi matala itseluottamus, sosiaalisten tilanteiden pelko, ahdistus tai masennus. Sosiaalisten suhteiden väheneminen voi johtaa krooniseen yksinäisyyteen ja jopa syrjäytymiseen.  

Toivotko muutosta?

Yksinäisyys kasvattaa riskiä monenlaisille sairauksille ja lisää itsemurhan vaaraa. Yksinäisyyttä kokeva ihminen turvautuu muita helpommin päihteiden väärinkäyttöön ja saattaa pitää vähemmän huolta terveellisistä elämäntavoista. Yksinäisyys kuormittaa mielenterveyttä ja arjen jaksamista sekä vähentää motivaatiota ja elämän iloa.