Ikääntyminen

Ikääntyminen

Ikääntyminen on aina yksilöllinen kokemus. Ikääntyessä elämän monilla osa-alueilla tapahtuu luonnollisia muutoksia ja ikääntyminen tuo mukanaan riskitekijöitä fyysiselle sekä psyykkiselle terveydelle. 

Alatarissa voit saada ammattitaitoista tukea ikääntymisen haasteiden käsittelyyn. Psykologin kanssa voit keskustella elämänlaadun ja hyvinvointisi parantamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tavoitteenamme on tukea sinua hyvässä ikääntymisessä. 

Mitä on hyvä ikääntyminen?

Hyvän ikääntymisen voidaan nähdä koostuvan kolmesta tekijästä: mahdollisimman hyvä terveydentila tai sopeutuminen omaan terveydentilaan, aktiivisuus fyysisen kunnon ja aivojen toimintakyvyn ylläpidossa sekä osallisuus läheisissä ihmissuhteissa ja jossain elinympäristön sosiaalisessa toiminnassa.  

Ikäihmisenä fyysinen aktiivisuus ja liikkuminen sekä yleinen harrastuneisuus ja kiinnostuneisuus ympäristön asioihin ylläpitävät terveyttä. Aina ei kuitenkaan löydy jaksamista ja silloin ulkopuolinen apu voi olla tarpeellista. 

Tukenasi ikääntymisen haasteissa

Fyysisen toimintakyvyn lasku, mahdolliset sairaudet ja kivut sekä kuormittavat elämäntilannetekijät aiheuttavat helposti haasteita ikääntyvän arkeen. Tavallisia kuormitusta ja stressiä aiheuttavia elämäntapahtumia ovat eläkkeelle siirtyminen, sosiaalisten suhteiden vähentyminen, läheisten menetys tai toimeentulon sekä asumisen ongelmat. Yksinäisyys, kokemus elämän merkityksettömyydestä ja päihteiden käyttö kasvattavat riskiä sairastua masennukseen vanhuusiässä. 

Alatarin psykologi on perehtynyt opinnoissaan ja käytännön työssään muun muassa gerontologiaan eli ikääntymisen ja vanhenemisen tutkimukseen. Alatarin psykologi on tukenasi ikääntymisen haasteissa.