Ikääntyminen

Ikääntyminen

Ikääntyminen on aina syvästi yksilöllinen kokemus. Ikääntyessä elämän monilla osa-alueilla tapahtuu luonnollisia muutoksia ja ikääntyminen tuo mukanaan riskitekijöitä fyysiselle sekä psyykkiselle terveydelle.

Alatarissa voit saada ammattitaitoista ja osaavaa tukea ikääntymisen haasteiden käsittelyyn ja keskustella psykologin kanssa elämänlaadun ja hyvinvointisi parantamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tavoitteenamme on tukea sinua hyvässä ikääntymisessä.

Mitä on hyvä ikääntyminen?

Ikääntyessä elämän eri osa-alueilla tapahtuu monia luonnollisia muutoksia. Ikääntyminen tuo mukanaan myös riskitekijöitä fyysiselle sekä psyykkiselle terveydelle. Hyvän ikääntymisen voidaan nähdä koostuvan kolmesta päätekijästä: mahdollisimman hyvästä kokonaisvaltaisesta terveydentilasta, aktiivisuudesta fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpidossa sekä sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta niin läheisissä ihmissuhteissa kuin yhteiskunnan toiminnassa.

Ikäihmisenä, kuten aiemmissakin elämänvaiheissa fyysinen aktiivisuus ja liikunta sekä yleinen harrastuneisuus ja kiinnostuneisuus asioihin on tärkeää. Aina ei löydy motivaatiota ja jaksamista liikkua ja toimia aktiivisesti, harrastaa aivojen vireyttä ja kognitiivisia kykyjä ylläpitäviä harrastuksia tai osallistua sosiaalisiin aktiviteetteihin sekä yhteiskunnalliseen toimintaan.

Tukea ikääntymisen tuomiin haasteisiin 

Ikääntymisen mukanaan tuoma fyysisen toimintakyvyn lasku, iän myötä useammin esiintyvät sairaudet ja monet elämäntilannetekijät aiheuttavat helposti haasteita arkeen. Tavallisia kuormitusta ja stressiä aiheuttavia elämäntapahtumia ikäihmisen arjessa ovat eläköityminen, sosiaalisten suhteiden vähentyminen, läheisten menetys tai toimeentulon sekä asumisen ongelmat. Yksinäisyys, kokemus elämän merkityksettömyydestä ja päihteiden käyttö kasvattavat riskiä sairastua masennukseen.

Ikääntyminen on aina syvästi yksilöllinen kokemus. Alatarin psykologi on perehtynyt opinnoissaan ja käytännön työssään muun muassa gerontologiaan eli ikääntymisen ja vanhenemisprosessin eri tieteenaloja yhdistävään tutkimukseen. Alatarin ammattitaitoinen ja aiheeseen perehtynyt psykologi on tukenasi yksilölliseen hyvään ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä ja ikääntymisen haasteissa.