Itsetuntemus ja itsetunto

Itsetuntemus ja itsetunto

Itsetuntemus ja itsetunto ovat ymmärrystä omasta itsestä sekä käsitystä siitä, miten yleensä ajattelee, tuntee ja käyttäytyy elämän eri tilanteissa. Hyvä itsetunto on taitoa suhtautua itseen ja omiin mahdollisuuksiin myönteisesti ja realistisesti.

Itsetunto voi joskus olla voimakkaasti kielteinen ja ihminen tuntee huonommuuden kokemusta suhteessa muihin ihmisiin. Alatarin psykologin kanssa voit käydä läpi ajatuksia itsestäsi osaavan ammattilaisen kanssa. Saat tukea hahmottaa elämäntilannettasi ja itseäsi uusista näkökulmista, joita olisi ollut yksin vaikea saavuttaa.

Mitä itsetunto on?

Itsetuntemus ja sen lähikäsite itsetunto voidaan kuvata ymmärryksenä omasta itsestä, sekä käsityksenä siitä, miten yleensä ajattelee, tuntee ja käyttäytyy elämän eri tilanteissa. Hyvä itsetunto on realistinen ja myönteinen kuva omista mahdollisuuksista ja rajoitteista.

Joskus itsetunto on voimakkaasti kielteinen ja huonommuuden kokemus suhteessa muihin ihmisiin on vahva. Itseä ja omia kykyjä arvioidaan pääsääntöisesti kielteisesti, omat päätökset ja tekemiset koetaan usein epäonnistumisina sekä positiivisten asioiden tekeminen ja tavoitteiden saavuttaminen ei tunnu mahdolliselta. Heikentynyt itsetunto on yhteydessä motivaation haasteisiin.

Itsetuntemus on jatkuvasti iän myötä kehittyvä ja kasvava ominaisuus. Itsetunnon haasteet ovat tyypillisiä erityisesti nuoruudessa ja voivat olla osallisina mielenterveyshäiriöiden, esimerkiksi masennuksen, puhkeamisessa. Kiusaaminen ja syrjintä ovat itsetuntoa heikentäviä riskitekijöitä.

Kehitä itsetuntemustasi

Itsetuntemusta ja hyvää itsetuntoa on mahdollista kehittää läpi elämän. Hyvä itsetuntemus on perustana oikeiden valintojen teossa myös silloin, kun omaa elämää tahtoo muuttaa. Itsetuntemuksen syventäminen auttaa ymmärtämään asioita, joihin itsessä ja omassa elämässä kaipaa muutosta.

Itsetuntemus voi tuoda vastauksia kysymyksiin kuka ja millainen minä olen, mistä pidän ja mistä en pidä sekä mitä tarvitsen ollakseni onnellinen. Alatar Psykologipalveluissa voit käydä läpi ajatuksia itsestäsi puolueettoman ja osaavan ammattilaisen kanssa ja saat tukea oman elämäntilanteen laajempaan hahmottamiseen.