Käyttö- ja palveluehdot

Käyttö- ja palveluehdot

Käyttöehdot

Yleistä

Alatar Oy:n (Alatar) ylläpitämää verkkosivua, sen sisältämiä verkkopalveluja ja muita Alatarin tarjoamia palveluja ja tuotteita käyttämällä käyttäjä (asiakas) sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja ja hyväksyy, että asiakkaan henkilötietoja käsitellään yrityksen tietosuojaselosteen mukaisesti. Alatarin palvelut voivat sisältää näiden yleisten ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, joita asiakas sitoutuu noudattamaan kyseisiä palveluja käyttäessä. Yksittäisiä palveluja koskevat mahdolliset erityisehdot ovat mainittu kyseisten palvelujen palvelukuvauksissa.

Sisältö 

 Alatar varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivustonsa sisältöä, ulkoasua, saatavuutta, käyttöehtoja ja sen palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia sekä lopettaa niiden ylläpidon. Alatarilla on myös oikeus palvelun tarjoamisen keskeyttämiseen päivitys- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Alatar Oy omistaa Alatarin verkkosivujen aineisto-oikeudet tekijänoikeuslain mukaisesti. Alatar pidättää itsellään kaikki oikeudet palveluihinsa, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty. Alatarin toiminimi Alatar Oy, rinnakkaistoiminimi Alatar Inc., aputoiminimet Alatar Psykologipalvelut ja Alatar Asunnot sekä Alatarin logo ovat Alatar Oy:n omaisuutta sekä tunnuksia. Alatarin logoa ei saa käyttää muissa yhteyksissä ilman Alatarin kirjallista suostumusta.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu

Alatar ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jota näiden sivujen käyttö tai käytönestyminen tai niihin liittyvä vahinko on aiheuttanut. Alatar ei takaa verkkosivujen toimivan keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Alatar ei vastaa näillä verkkosivuilla mahdollisesti linkitettyyn minkään kolmannen osapuolen julkaisemaan tai tuottamaan materiaaliin. Käyttäjällä on velvollisuus itse tutustua ja noudattaa kolmansien osapuolien käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on kyseisillä verkkosivustoilla julkaistu.

Sovellettava laki

Suomen lakia sekä yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia ja asetuksia sovelletaan näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Alatarin verkkosivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin. 

Mahdolliset erimielisyydet ohjeistetaan neuvottelemaan palveluntuottajan kanssa. Alatarilla on käytössään puolueeton potilasasiamies avustamaan erimielisyyksien neuvotteluissa. Mikäli asiakas ei saa selvyyttä erimielisyyteen neuvottelemalla palveluntuottajan tai potilasasiamiehen kanssa, asiakas voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, joka opastaa tarvittaessa kirjallisen ratkaisupyynnön hakemiseen kuluttajariitalautakunnalta. Kuluttajariitalautakunnan erimielisyyden ratkaisuun tyytymätön voi viedä asian käsittelyyn Helsingin käräjäoikeuteen.

Palveluehdot

Alennusryhmät

Työttömyysalennukseen on oikeutettu työttömyysetuuden saaja, myös osa-aikatyössä oleva. Työttömyyden osoittamiseen hyväksymme asiakkaan itse tulostaman otteen TE-palvelujen Oma Asiointi -verkkopalvelusta tai vastaavan Kelan viimeisimmän työttömyysetuuspäätöksen.

Eläkeläisalennukseen on oikeutettu Kelan tai työeläkelain mukaiseen eläkkeeseen oikeutettu asiakas. Eläkeoikeuden osoittamiseen hyväksymme Kelan antaman Kansaneläkkeensaajan kortin tai kirjallisen todistuksen, sekä työeläkeyhtiön myöntämän Työeläkekortin ja eläkepäätöksen. Yli 65-vuotiaalta riittää virallinen henkilöllisyystodistus eli poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti.

Opiskelija-alennukseen on oikeutettu asiakas, joka opiskelee päätoimisesti yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa tai peruskoulussa. Henkilöstökoulutus, oppisopimusopiskelu tai työvoimakoulutus eivät oikeuta opiskelija-alennukseen. Opiskelijaoikeuden osoittamiseen hyväksymme opiskelijakortin voimassa olevalla lukuvuositarralla tai muun vastaavan oppilaitoksen läsnäolotodistuksen.

Asevelvollisen alennukseen on oikeutettu siviilipalvelusmies tai asevelvollinen näyttämällä siviilipalvelustodistuksen tai varusmieskortin.

Ajanvarauksen peruutus

Ajanvaraus tulee peruuttaa kirjallisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla. Ajanvarauksen peruutusviestissä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: 

  • “Perun ajanvaraukseni “
  • Peruutettavan ajanvarauksen päivämäärä ja kellonaika 
  • Koko nimi (etunimi ja sukunimi) 

Peruutusviestin vastaanotosta lähetetään varmistus tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Peruutuksen ajankohta

Ajanvarauksen peruutus on maksutonta viimeistään edellisenä päivänä klo 18:00 mennessä. Ajanvarauksen peruutuksesta samana päivänä klo 12:00 mennessä veloitamme 50% varauksen hinnasta. Ajanvarauksen peruutuksesta samana päivänä klo 12:00 jälkeen tai mikäli varatulle ajalle ei lainkaan saavuta, veloitamme koko varauksen hinnan.

Ajanvarauksen siirto toiselle ajankohdalle esimerkiksi sairastumistapauksissa on maksutonta, ajan siirtopyyntö tulee tehdä saman vuorokauden sisällä, jolloin alkuperäinen aika olisi ollut. Mikäli uusi siirretty aika perutaan tai sille ei saavuta, veloitamme koko varauksen hinnan laskulla asiakkaalta. 

Myöhästyminen

Varatulle vastaanotolle tulee saapua ajoissa, kuitenkin viimeistään 15 minuutin sisällä ajanvarauksen alkamisesta. Myöhästymisestä tulee ilmoittaa soittamalla tai tekstiviestitse. Katso yhteystiedot.

Alatar Oy ei takaa pääsyä vastaanotolle yli 15 minuuttia varatusta alkamisajankohdasta. Mikäli asiakas myöhästyy ilmoittamatta yli 15 minuuttia aikavarauksen alusta, eikä siirrä aikavarausta toiselle ajankohdalle, Alatar Oy varaa oikeuden käsitellä aikavarausta kuten aikaa, jolle ei lainkaan saavuta ja veloittaa koko varauksen hinnan laskulla asiakkaalta.

Laskun maksuvaikeudet

Laskun maksuvaikeuksissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä ennen eräpäivää ja sopia maksusuunnitelma. Maksun käsittely siirtyy perintätoimistolle (Colecta Perintä), jos maksu ei ole kirjautunut Alatarin tilille seitsemän (7) vuorokauden kuluttua eräpäivästä.