Kivunhallinta

Kivunhallinta

Kivun kokemus on yksilöllistä. Kipu voi vaikuttaa laajasti toimintakykyyn, jaksamiseen ja mielenterveyteen. Krooninen kipu aiheuttaa usein pitkäaikaista haittaa ja fyysistä sekä henkistä kärsimystä.  

Alatarin psykologilla on paljon kokemusta kivunhallinnan ohjauksesta esimerkiksi Kelan kuntoutuskursseilta. Psykologin tuella voit kehittää taitoja käsitellä kipua sekä parantaa arjessa pärjäämistä. 

Kivun haitat

Suomessa yksi suurimmista terveyspalveluihin hakeutumisen syistä ovat erilaiset kivut. Niveltulehdukset, reuman päänsärky ja lihaskivut ovat erityisesti niskassa, hartioissa ja selässä yleisimpiä kivun aiheuttajia.  

Kipu voi rajoittaa kykyä osallistua aktiviteetteihin sekä iloa ja emotionaalista tasapainoa tuottaviin ihmissuhteisiin. Arkiset askareet voivat merkittävästi vaikeutua ja mahdollisuus liikkua sekä uni saattavat kärsiä. Kivuista kärsivän voimavarat opiskeluun ja työntekoon vähentyvät.  

Seurauksena voivat olla mielialaongelmat, työttömyys, taloudelliset vaikeudet ja työkyvyttömyys. Kipu saattaa johtaa itsetunnon laskuun, minäkuva ja itsearvostus heikentyvät helposti. Ahdistus ja masennus ovat krooniseen kipuun liittyviä tyypillisiä mielenterveyden ongelmia. 

Kipukokemus on samanaikaisesti sekä fyysinen että psyykkinen. Kipu on monimutkaista ja se vaatii laajaa kivun psykologisten vaikutusten yksilöllistä arvioimista.  

Kivun hoito

Akuuttiin kipuun löytyy yleensä ratkaisu ja helpotus nopeasti. Kroonisen kivun hoito on haasteellisempaa. Elämänlaadun parantamiseksi tarvitaan usein kivun lääkehoidon lisäksi psykologista ohjausta kivun käsittelyyn. Ajattelutavat ja tunteet vaikuttavat kivun prosessointiin hermotasolla ja rakentavat näin perustan mielen ja kehon yhteyteen.  

Alatarin ammattitaitoiselta psykologilta voit saada apua keinojen löytämisessä kroonisten kipujen kanssa elämiseen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ylläpitoon. Apua on hyvä hakea erityisesti silloin, jos kipulääkkeiden käytön määrä on runsasta, lääkärikäynnit tiheään toistuvia, mielenterveys ja elämäntilanne tuntuvat epävakailta tai arjen sujuminen tuntuu heikentyneen kivun vuoksi.