Motivaatio ja tavoitteet

Motivaatio ja tavoitteet

Motivaatio on kiinnostuksen syntymistä ja säilymistä johonkin asiaan. Halu oppia uutta ja saavuttaa itselle tärkeitä päämääriä vaatii motivaatiota. Motivaatio voi olla sisäistä tai ulkoista, pyrkimystä kohti omia tai muiden ihmisten määrittelemiä tavoitteita. 

Hakeutuessa psykologin vastaanotolle motivaatiokysymyksissä, syy voi olla päästä maaliin tilanteessa, jossa se olisi yksin haasteellista. Psykologin tuella voit myös helpommin löytää henkilökohtaisesti sinulle tärkeitä tavoitteita.  

Sisäistä motivaatiota etsimässä?

Motivaatio on sidoksissa oman elämän kokemiseen merkityksellisenä. Motivaatio jaotellaan psykologiassa usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Olemme luontaisesti motivoituneita, mikäli muutoksen halu tulee meistä sisäisesti. Sisäinen motivaatio on uuden oppimisen halua, kiinnostusta aiheeseen, tekemisestä nauttimista sekä tahtoa saavuttaa itselle tärkeä tavoite. Ulkoinen motivaatio tulee ulkopuoleltamme, kuten toisen ihmisen meille määrittämänä tavoitteena. Ulkoinen motivaattori on esimerkiksi palkinto tai pelko rangaistuksesta tai pakkokeinosta, kuten sakko. 

Motivaatio hukassa?

Uusi opiskelupaikka, pääsykoe, uusi työpaikka tai urheilusuoritukseen valmentautuminen vaativat kovaa motivaatiota. Kuntoutuminen tapaturmasta tai sairaudesta, neuropsykologinen kuntoutus tai elämänmuutoksen toteuttaminen, kuten painonpudotus vaativat myös paljon motivaatiota. Omaa motivaatiota ja resursseja on hyödyllistä voimistaa yhdessä ammattilaisen kanssa.  

Motivaatiota voi tarvita pienempään tai suurempaan tavoitteeseen pääsemiseksi. Motivaation löytymisen tiellä on joskus tavoitteiden puute tai niiden epämääräisyys. Hakemalla tukea psykologilta voit päästä lähemmäksi tavoitteiden löytämistä ja toteuttamista. 

Positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeisyys ovat Alatarin psykologin lähestymistapoja motivaatiokysymyksiin. Motivaatio syntyy, kun tavoite löytyy, kun se muotoillaan konkreettiseksi ja tavoitteen toteuttamiseksi etsitään käytännön keinoja. 

Motivoiva haastattelu – löydä oma motivaatiosi

Psykologi voi käyttää työskentelyssä apuna motivoivan haastattelun ohjausmenetelmää, joka on Käypä hoito – suosituksen hoitomenetelmä. 

Motivoiva haastattelu on William R. Millerin esittelemä asiakaskeskeinen ohjausmenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan motivaatiota muutokseen. Motivoivan haastattelun keskeinen idea on ajatella aktiivisesti omaa tilannetta sekä löytää keinoja muutoksen saavuttamiseksi. Menetelmällä selvitetään arvoja, tavoitteita, tavoiteltavan muutoksen merkitystä itselle sekä omassa elämäntilanteessa käytettävissä olevia resursseja. 

Motivoivan haastattelun menetelmässä on oleellista, että asiakas on itse mahdollisimman paljon äänessä ja sanoittaa ajatuksiaan. Psykologi auttaa hahmottamaan tilannetta paremmin kerrotun perusteella. Motivaatiotyöskentelyn päämääränä on aikaansaada yksilöllinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma toivotusta tavoitteesta ja sen toteuttamiseen ryhtymisestä.