Opiskelutaidot

Opiskelutaidot

Alatar Psykologiapalvelut soveltuvat sinulle, kun haluat saada osaavaa ohjausta opiskelutaitojen kehittämiseen. Opiskeluun ryhtyminen, opintojen edistyminen tai opintojen loppuunsaattaminen voivat helpottua. Selvittämällä yksilöllistä elämäntilannettasi, voidaan löytää toimivia ratkaisuja opiskelun haasteisiin. 

Opiskelutaitojen ohjaukseen kuuluu yksilöllistä opiskelua vaikeuttavien tekijöiden, kuten stressin ja kuormittavan elämäntilanteen käsittelyä, oppimisvaikeuksien huomioimista sekä motivaation ja arjenhallinnan tukemista tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Apua opiskelun haasteisiin 

Opiskelijan yksilölliset oppimisedellytykset vaikuttavat opinnoissa menestymiseen. Elämäntilanne vaikuttaa myös oppimisedellytyksiin. Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä sosiaaliset tukiverkostot ovat tärkeitä. Alatar Psykologipalvelut voivat olla sinulle hyödyksi kun haluat saavuttaa itsellesi tärkeän oppimistavoitteen. Tavoite voi olla esimerkiksi opiskeluihin liittyvän kirjallisen työn valmiiksi saattaminen, lopputyö, pääsykoevalmennus, tai yleisesti opinnoista selviäminen. 

Opiskelutaitojen kehittäminen voi parantaa opiskeluissa menestymistä. Alatarin psykologin vastaanotolla voidaan harjoitella opiskelutekniikoita käytännönläheisesti ja selvittää henkilökohtaista suhdetta opiskeluun. 

Yksilöllistä ohjausta

Opiskelun haasteiden syynä saattaa olla motivaation puutemielenterveyden kysymykset, elämäntilannekriisi tai stressi ja jaksamisen ongelmat. Psykologin kanssa oppimiseen vaikuttavia taustatekijöitä voidaan tarkastella yksilöllisesti. Psykologilla on osaaminen myös oppimisvaikeuksien arviointiin. 

Alatarin psykologilla on myös osaamista ammatinvalinta- ja uraohjauksesta. Huoltajana voit tehdä aikavarauksen alaikäiselle lapselle hänen suostumuksellaan. Ohjaus voi auttaa opintoihin liittyvien pulmien ratkomisessa. Opiskelijan elämäntilanne saattaa helpottaa ja opintojen viivästyminen sekä mahdollinen keskeytys olla vältettävissä.