Opiskelutaidot

Opiskelutaidot

Alatar Psykologiapalvelut soveltuvat sinulle hyvin, kun haluat saada osaavaa ohjausta opiskelutaitojen kehittämiseen, opiskeluihin ryhtymiseen, opintojen edistymisen tukemiseen tai opintojen loppuunsaattamiseen. Selvittämällä yksilöllistä kokonaiselämäntilannettasi, voidaan löytää toimivia ja käytännönläheisiä ratkaisuja opiskelun haasteisiin.

Opiskelutaitojen ohjaukseen kuuluu yksilöllistä opiskelua vaikeuttavien tekijöiden, kuten stressin ja kuormittavan elämäntilanteen käsittelyä, oppimisvaikeuksien huomioimista sekä motivaation ja arjenhallinnan tukemista tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Haluaisitko kehittää opiskelutaitojasi tai selvitä opiskelun haasteista? 

Menestys opiskeluissa rakentuu kykyjen ja oppimisedellytysten sekä opiskeluja tukevan elämäntilanteen, kuten sosiaalisten tukiverkostojen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin perustalle. Halutessasi saavuttaa itsellesi tärkeän tavoitteen, kuten korkeakoulun lopputyön valmiiksi saattamisen, onnistuneen pääsykokeisiin valmentautumisen opiskelupaikan saamiseksi tai aikuisopinnoista selviämisen, Alatar Psykologipalvelut voivat olla sinulle hyödyksi. 

Voimme oppia ja kehittää opiskelutaitojamme ja siten parantaa opiskeluissa menestymistä. Alatarin psykologin vastaanotolla opiskelun tekniikoita voidaan käydä läpi käytännönläheisesti ja selvittää omaa henkilökohtaista suhdetta opiskeluun.

Yksilöllistä ohjausta

Voit saada tilaisuuden käsitellä opiskelun tiellä mahdollisesti olevia haasteita osaavan ammattilaisen kanssa. Mikäli haasteet liittyvät motivaation puutteeseenmielenterveyteen, elämäntilanteen ongelmiin, stressiin tai jaksamiseen, opiskeluun ja oppimiseen vaikuttavia taustatekijöitä ja niiden vaikutuksia voidaan tarkastella yksilöllisesti. Psykologilla on ammattilaisen osaaminen myös oppimisvaikeuksien arviointiin.

Alatarin psykologilla on osaamista myös ammatinvalinnanohjauksesta sekä uraohjauksesta. Voit varata ajan halutessasi alaikäiselle lapselle hänen suostumuksellaan. Ohjaus voi auttaa aukaisemaan opintoihin syntyneitä solmutilanteita, helpottaa elämäntilannetta, tarjota tarvittaessa ammattilaisen tukea mielenterveyden kysymyksiin sekä ehkäistä pitkittyneitä opintojen viivästymisiä ja keskeytyksiä.