Alatar Psykologipalvelut

Alatar Psykologipalvelut

Ammattitaitoista tukea elämäntilanteeseesi

Alatar Psykologipalveluissa voit käsitellä kuormittavia elämäntilanteita sekä mielenterveyden haasteita ja sairauksia osaavan, puolueettoman ja tukea antavan mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Asiakassuhde on psykologin ammattietiikan ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti luottamuksellinen ja asiakasta kunnioittava.

Yhteydenoton syy voi olla pienempi tai suurempi elämäntilanteen tai mielenterveyden kysymys – haasteiden kanssa ei tarvitse pärjätä yksin. Elämäntilanteisiin, joista itse on vaikeaa nähdä ulospääsyä, voi psykologin ohjauksessa avautua uusia selkeyttäviä lähestymistapoja ja ratkaisukeinoja.

Arjessa pärjääminen ja jaksaminen voivat merkittävästi helpottua. Vaikeiden elämäntilanteiden pahempi kriisiytyminen voi myös olla ennaltaehkäistävissä hakemalla apua ajoissa.

Psykologin ammattitaitoista keskustelutukea on saatavilla laajasta palveluvalikoimastamme hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin luonnollisista elämäntapahtumista kuten ammatinvalinta, vanhemmuus, menetykset ja ikääntyminen aina työuupumukseen ja raskaisiin traumoihin, hyväksikäyttöön, kiusaamiseen ja omiin tai läheisen psykiatrisiin sairauksiin asti.

Psykologin ohjaavaa keskustelutukea ja neuvontaa on mahdollista saada myös tavoitteiden saavuttamiseen, motivaation löytämiseen, opiskeluissa ja työssä jaksamiseen, stressin- ja arjenhallintaan ja rentoutumistaitojen oppimiseen sekä tunteiden, mielialan, ihmissuhdekysymysten ja seksuaalisuuden käsittelyyn.

Alatarin psykologin puoleen on mahdollista kääntyä silloin, kun on epäilys tai todettu mielenterveydenhäiriön tai sairauden diagnoosi itsellä tai läheisellä. Psykologin keskustelutuen avulla on mahdollista tavoittaa laajempaa ymmärrystä mielenterveyden häiriöstä tai sairaudesta ja saada tietoa sen vaikutuksista elämään.

Työskentelyssä voidaan etsiä käytännön keinoja arjessa eteenpäin pääsyyn ja tukea jaksamista. Tarvittaessa psykologi voi tehdä asiantuntija-arvion jatkohoidon tarpeesta ja ohjata muihin terveydenhoidon palveluihin, erityisesti silloin, kun on syytä arvioida lääkitysasioita tai sairasloman tarvetta.

Alatarin psykologi hyödyntää työssään ihmisen tiedonkäsittelyyn ja ajatteluun keskittyvää kognitiivista psykologiaa sekä käyttäytymisterapeuttista ja ratkaisukeskeistä työotetta, jonka taustalla vaikuttaa humanistisen, voimavaralähtöisen ja positiivisen psykologian yhdistäviä näkökulmia. Lue psykologin tervehdys.

Asiakkaan tilanne selvitetään aina kokonaisuutena yksilöllisesti. Arviota tarpeellisesta ohjauskeskustelujen määrästä ei voida ennakolta antaa. Joissain tilanteissa asiakas voi saada apua jo yksittäisestä ohjauskeskustelusta, joissain tilanteissa useampi psykologin tapaaminen tai pidempikestoinen tuki on asiakkaalle suositeltavaa.