Rentoutumistaidot

Rentoutumistaidot

Rentoutuminen on mielen ja kehon palautumista psyykkisestä ja fyysisestä rasituksesta. Rentoutuminen auttaa stressinkäsittelyssä ja vähentämällä stressitasoa vahvistaa vastustuskykyä sekä lisää hyvinvointia. 

Rentoutumisen taitoa voi kehittää keskustelutuen, elämäntapojen muuttamisen, mielikuvaharjoitusten ja fyysisten harjoitusten avulla. Alatarin psykologilta voit tilata ohjausta rentoutumisen taitojen kehittämiseen. 

Rentoutumistaitoja voi oppia

Rentous on kehon luonnollinen tila, mutta myös opittavissa oleva taito. Kyky rentoutumiseen ei ole välttämättä itsestäänselvyys. Moni menestynyt urheilija, esiintyjä, opiskelija ja vaativan työn tekijä on tietoisesti kehittänyt omia rentoutumistaitojaan. Hyvin rentoutuneena mieli ja keho ovat valmiita parempiin suorituksiin, paineensietokyky on vahvempi ja motivaatio tavoitteiden saavuttamiseen on korkeampi. 

Rentoutumisharjoitukset voivat auttaa myös ahdistukseen ja krooniseen kipuun. Rentoutuminen voi myös helpottaa esimerkiksi uniongelmia sekä lihasjännityksiä, keskittymisvaikeuksia, levottomuutta ja huolta. 

Rentous ei tarkoita passiivisuutta

Rentoutuminen yhdistetään usein passiiviseen toimintaan, kuten television katseluun. Rentoutumisella tarkoitetaan kuitenkin laajemmin fysiologisen rentoutumisen tilaa. Sympaattisen hermoston aktiivisuustaso vähenee, sydän hakkaa hitaammin ja verenpaine laskee. Fysiologisesti syvästi rentoutuneen olotilan saavuttaminen vaatii usein muutakin kuin passiivista tekemättömyyttä. 

Fyysisesti passiivisempi toiminta, esimerkiksi näyttöpäätteen katsominen itseasiassa aktivoi vahvasti hermostoa. Passiivisuus voikin pahentaa stressiä ja ahdistusta, eikä todellisuudessa rentouta fysiologisesti. Liiallinen lepääminen lisäksi lisää uneliaisuutta, hidastaa aineenvaihduntaa ja vähentää energiatasoa. Mieli ja keho tarvitsevat oikean tasapainon passiivisuuden toiminnan ja rentoutumisen välillä.  

Löydä sopivat rentoutumismenetelmät

Erilaisia rentoutumismenetelmiä on kehitetty paljon. Varhaisimmat menetelmät ovat tuhansia vuosia sitten syntyneitä meditaatiotekniikoita. Yleisiä nykyajan esimerkkejä rentoutumismenetelmistä ovat ohjatut mielikuvaharjoitukset, hengitystekniikat, lihasrentoutus, hypnoosi ja monet joogan muodot. 

Yksi länsimaissa tunnetuimmista rentoutumis- ja stressinhallintamenetelmistä on Jon Kabat Zinnin kehittämä Mindfulness- perusteinen stressinhallintaohjelma. Mindfulness-stressinhallintaohjelman harjoituksia on mahdollista käyttää kasvattamaan tietoisuutta omista kehontuntemuksista ja kehoon vaikuttavista ajatteluprosesseista.  

Alatarin psykologin ohjauksella voit tutustua itsellesi yksilöllisesti soveltuviin rentoutumistekniikoihin. Rentoutumistaidot voivat hyödyttää sinua esimerkiksi stressin- ja kivunhallinnassa, paremman yöunen saamisessa sekä opiskeluissa ja työelämässä.