Seksuaalisuus

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus ilmenee monin tavoin, kehittyy ja muuttuu läpi elämän eri ikävaiheiden. Seksuaalisuus on syvästi henkilökohtainen kokemus. Se on keskeinen osa identiteettiä ja merkitsee paljon muutakin, kuin seksiä partnerin kanssa. 

Alatarin psykologi on tukena seksuaaliseen identiteettiin liittyvissä pohdinnoissa ja vaikeidenkin seksuaalisuutta koskevien ongelmien käsittelyssä. Psykologi voi tukea myös oman kehon ja ulkonäön arvostamisessa sekä itsetuntokysymyksissä 

Seksuaalisuuden yksilöllisyys

Nuoruudessa ja varhaisessa aikuisuudessa seksuaalisuus muotoutuu voimakkaasti. Omaan sukupuoliseen identiteettiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen saattaa liittyä epävarmuutta. Ikääntyessä seksuaaliset halut saattavat vähentyä, mutta useimmilla halu seksiin tai intiimiin kosketukseen säilyy iästä riippumatta. 

Seksuaalisuuteen kuuluvat seksuaaliset ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen. Tärkeä osa seksuaalisuutta ovat myös tunteet omaa kehoa kohtaan, arvot ja asenteet. Seksuaalisuutta ilmaistaan esimerkiksi ulkonäön, fantasioiden, harrastusten ja ihmissuhteiden kautta.  

Keskustelutukea seksuaalisuuden kysymyksissä

Mielenterveydenhäiriöt ja –sairaudet sekä useat fyysiset sairaudet vaikuttavat helposti seksuaalisuuteen esimerkiksi haluttomuutena tai kyvyttömyytenä seksuaaliseen nautintoon. Huono itsetunto ja vaikeus luottaa ihmisiin voivat luoda haasteita seksuaalisessa käyttäytymisessä. 

Alatarin psykologi tarjoaa luottamuksellista keskustelutukea esimerkiksi tilanteissa, joissa koet seksuaalista haluttomuutta. Voit tehdä ajanvarauksen myös silloin, kun oma seksuaalinen ajattelu tai käyttäytyminen vaikuttaa olevan häiritsevää tai hallitsematonta. Tabuiksi leimatut aiheet, kuten sukupuolinen suuntautuminen ja epätyypilliset seksuaalisen kiinnostuksen kohteet ovat sallittuja aiheita. Traumatisoiva kokemus, kuten seksuaalinen ahdistelu tai hyväksikäyttö, on painava syy hakea ammattitaitoista tukea asian psyykkiseen läpikäymiseen.  

Asiakkaan kunnioitus ja suvaitsevaisuus ohjaavat Alatarin psykologin työtä. Psykologin vastaanottokäynnin ja asiakkaan ohjauksen tavoitteena ei ole asiakkaan sukupuolisen suuntautumisen muuttaminen.