Seksuaalisuus

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on monin eri tavoin ilmenevää, läpi elämän ikävaiheiden kehittyvää ja muuttuvaa. Seksuaalisuus on syvästi henkilökohtainen kokemus, keskeinen osa identiteettiä ja merkitsee paljon muutakin kuin seksiä partnerin kanssa.

Alatarin psykologi tukee asiakasta erilaisissa seksuaaliseen identiteettiin liittyvissä pohdinnoissa, vaikeidenkin seksuaalisuutta koskevien ongelmien käsittelyssä sekä terveessä oman kehon ja ulkonäön arvostamisessa, mikä voi mahdollistaa omasta seksuaalisuudesta nauttimisen täydemmin.

Seksuaalisuus on henkilökohtainen kokemus 

Seksuaalisuus on monin eri tavoin ilmenevää, läpi elämän ikävaiheiden kehittyvää ja muuttuvaa. Etenkin nuoruudessa ja varhaisessa aikuisuudessa seksuaalisuus muotoutuu voimakkaasti. Ikääntyessä seksuaaliset halut saattavat vähentyä, mutta useimmilla halu seksiin tai intiimiin kosketteluun säilyy pitkälle vanhuuteen.

Seksuaalisuus on syvästi henkilökohtainen kokemus ja merkitsee paljon muutakin kuin seksiä partnerin kanssa. Seksuaalisuuteen kuuluvat seksuaaliset ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen. Tärkeä osa seksuaalisuutta ovat myös tunteet omaa kehoa kohtaan, arvot ja asenteet.

Seksuaalisuutta ilmaistaan esimerkiksi ulkonäön, fantasioiden, roolien, harrastusten ja ihmissuhteiden kautta. Saatamme kokea epävarmuutta liittyen omaan sukupuoliseen identiteettiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

Tukea seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä

Mielenterveydenhäiriöt ja –sairaudet, kuten ahdistus ja masennus sekä useat fyysiset sairaudet heijastuvat helposti seksuaalisuuden alueelle esimerkiksi haluttomuutena tai kyvyttömyytenä seksuaaliseen nautintoon. Huono itsetunto ja vaikeus luottaa ihmisiin voivat luoda haasteita seksuaalisessa käyttäytymisessä.

Alatarin psykologi tarjoaa keskustelutukea niin yksineläville sinkuille kuin parisuhteessa oleville esimerkiksi tilanteissa, joissa koet seksuaalista haluttomuutta. Keskustelutuki soveltuu myös silloin, kun oma seksuaalinen ajattelu tai käyttäytyminen vaikuttaa olevan häiritsevää tai hallitsematonta. Vaikeammatkin, tabuiksi leimatut aiheet, kuten epätyypilliset seksuaalisen kiinnostuksen kohteet, sukupuolinen suuntautuminen, sukupuolen korjaus ja BDSM ovat sallittuja aiheita psykologin kanssa keskustellessa.

Mikäli itse tai läheinen on kokenut traumatisoivan kokemuksen, kuten seksuaalista ahdistelua tai hyväksikäyttöä, kuten raiskauksen, on tärkeää hakea ammattitaitoista tukea asian psyykkiseen läpikäymiseen. 

Asiakkaan kunnioitus ja suvaitsevaisuus ohjaavat Alatarin psykologin työtä. Psykologin vastaanottokäynnin ja asiakkaan ohjauksen tavoitteena ei ole asiakkaan sukupuolisen suuntautumisen muuttaminen. Tavoiteltavaa on tukea asiakasta omassa seksuaalisessa identiteetissä, terveessä ulkonäön ja kehon arvostuksessa ja vaikeidenkin seksuaalisuutta koskevien ongelmien käsittelyssä, mikä voi mahdollistaa seksuaalisuudesta nauttimisen.