Stressi

Stressi

Stressi on kehon luonnollinen reaktio akuutteihin ja haastaviin elämäntilanteisiin. Stressi voi pitkittyessään alkaa haitata normaalia arkielämää ja kuormittaa terveyttä. Stressaantuneena elämä saattaa tuntua ylivoimaisen vaikealta. Seurauksena voi olla erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita sekä sosiaalisia ongelmia.

Tukea stressin käsittelyyn ja kuormittaviin elämäntilanteisiin kannattaa hakea jo varhaisessa vaiheessa. Alatarin psykologi tarjoaa terapeuttista keskustelutukea sekä juuri sinulle sopivia stressinhallintamenetelmiä paremman elämänlaadun saavuttamiseksi.

Tunnista stressin oireet

Stressi on kehon luonnollinen fysiologinen reaktio akuutteihin ja haastaviin elämäntilanteisiin. Stressaavien tilanteiden pitkittyessä ja toistuessa usein, stressi voi alkaa haitata normaalia arkielämää monin tavoin sekä kuormittaa ja vaarantaa terveyttä.

Stressaantuneena elämän kokee helposti ylivoimaisen vaikeana ja pienetkin asiat voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä. Pitkittyneen stressin oireet voivat olla esimerkiksi unettomuus, keskittymisongelmat, unohtelu ja muistiongelmat, ärtyneisyys, päänsärky sekä pahoinvointi ja ruuansulatusongelmat. Kroonisessa stressissä ihmisen immuniteetti taudeille heikkenee ja voi seurata flunssakierre tai tulehduskierre.

Stressin tyypillisiä oireita ovat myös muutokset unen saannissa, laadussa ja määrässä, ruokahalussa ja -rytmissä sekä seksuaalisessa halukkuudessa ja kyvyssä seksuaaliseen nautintoon. Stressi voi näyttäytyä muille vetäytymisenä sosiaalisista suhteista tai kyvyttömyytenä hoitaa normaaleja arkielämän velvollisuuksia.

Opi hallitsemaan stressin oireita

Alatar Psykologipalveluista saa keskustelutukea ja terapia voi auttaa stressaavissa elämäntilanteissa. Voit saada ratkaisukeskeistä ohjausta elämäntilanteen kuormituksen käsittelyyn. Stressinhallinta onnistuu helpommin erilaisin tieteellisesti tutkituin, hyötyä ja apua antaviksi todetuin keinoin. Alatarin psykologin kanssa voidaan käydä läpi erilaisia stressinhallintamenetelmiä, kuten mindfulness eli hyväksyvän ja tietoisen läsnäolon terapia.

Stressinhallintamenetelmiä voit hyödyntää ennaltaehkäisevästi jo silloin, kun koet ensimmäisiä stressin oireita ja oman hyvinvoinnin heikentymistä. Tukea kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli elämäntilanne on jo ehtinyt kääntyä vaikeaksi, ammattitaitoinen tuki ja ohjaus tilanteen selviämiseksi sekä eteenpäin pääsemiseksi on tärkeä osa tervehtymistä. Alatarin psykologin kanssa voit käydä läpi elämäntilannettasi luottamuksellisesti ja miettiä juuri sinulle sopivia keinoja paremman elämänlaadun saavuttamiseksi.