Suru ja menetykset

Suru ja menetykset

Suru on menetystä seuraava yksilöllinen tunnekokemus, joka muuttuu ajan myötä. Menetystä voi kokea monessa eri muodossa. Esimerkiksi ihmissuhde menetys, kuten ns. ghostaaminen, jossa ystävä tai joku muu tärkeäksi koettu ihminen yllättäen katkaisee välit voi aiheuttaa suurta surua. Irtisanominen työstä, sairastuminen, vammautuminen, läheisen tai lemmikin poismeno ovat tyypillisiä surua aiheuttavia tilanteita. Menetystä ei voi arvottaa kuin menetetyn asian arvolla itselle, esimerkiksi lemmikin menetys voi olla hyvin raskas kokemus. 

Alatarin psykologin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti kokemastasi menetyksestä ja saada tukea surun mukanaan tuomien tuntemusten käsittelyssä. Menetystä työstämällä surusta voi olla mahdollista toipua nopeammin sekä rauhan ja positiivisten tunteiden löytäminen takaisin elämään helpottua. 

Suru voi lamauttaa

Menetys on luonnollinen osa elämää, mutta sen aiheuttamat tunteet kuten turvattomuuden tunne ja henkinen kipu voivat johtaa pitkiin syvään suruun ja masennukseen. Selviytyminen läheisen menetyksestä voi olla yksi elämän raskaimmista haasteista. 

Menetystä voi seurata hetkellinen sekavuus, joka vie kyvyn ajatella ja toimia. Menetyksen ensivaiheisiin kuuluu joukko voimakkaita tunteita, kuten shokki, epäusko, avuttomuus, pelko ja joskus häpeä, syyllisyys, katumus ja viha. 

Surevalle on tavallista vetäytyminen pois sosiaalisista tilanteista sekä suhteista ja menetyksestä muistuttavien asioiden välttely. Suruun voi liittyä samankaltaista oireilua kuin masennukseen. Esimerkiksi mielenkiinnon menetys harrastuksiin, unenpuute, ruokahaluttomuus, väsymys sekä ärtyneisyys. Joskus suru voi lamauttaa hyvin pitkäksi aikaa arjen toimintakyvyn. 

Pitkittyneelle surulle on tyypillistä erilaiset pelot, elämänhallinta ongelmat, menetetyn ihmisen unohtamisen pelko, kuolleen muistaminen ja jatkuva vainajan muistelu. Päihteiden liikakäytön riski on kohonnut. Pitkittynyt suru jarruttaa elämässä eteenpäin siirtymistä.  Surutyö voi vaikeutua entisestään, mikäli edesmenneen kanssa on ollut ristiriitainen suhde tai läheinen on tehnyt itsemurhan. Itsemurha on Suomessa valitettavan yleistä. Vuonna 2021 itsemurhan teki Suomessa 747 henkilöä. Tämä on 30 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020. Itsemurhan tehneistä 70% oli miehiä. Tilastokeskus / Kuolemansyyt

Tukea surutyöhön

Suruaika vaatii löytämään tapoja, miten käsitellä surua ja miten selviytyä eteenpäin. Tutut rutiinit voivat muuttua menetyksen vuoksi. Oma identiteetti tai kehonkuva saattaa vaatia uudelleen määrittelyä. Esimerkiksi menetetty työ, puoliso tai heikentynyt fyysinen toimintakyky täytyy sisäistää. Toipuminen edellyttää elämän jälleen rakentamista elämän muuttuneen tilanteen edellyttämällä tavalla.  

Ajan myötä suruprosessiin tulee yleensä mukaan positiiviset tunteet. Edesmennyt läheinen herättää lämpimiä ajatuksia muistoissa tai helpotuksen ja rauhan tunnetta, esimerkiksi silloin kun läheisen sairastamista on jatkunut pitkään.  Tapahtuneen hyväksyminen, ymmärtäminen anteeksianto, tai kiitollisuus mahdollistuvat. 

Alatarin psykologilla on osaamista menetyksien ja surun kohdatessa, myös erityisesti itsemurhan kohdanneiden läheisille. Turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä ammattitaitoisen psykologin kanssa voi saada tukea elämän uudelleenrakentamiseen menetyksen jälkeen. Tulevaisuuden mahdollisuuksien löytäminen muuttuneessa elämäntilanteessa mahdollistuu, kun voimavarat vapautuvat surusta.