Tunteet ja mieliala

Tunteet ja mieliala

Tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeä taito, jota voi oppia. Osana tunteiden ymmärtämiseen kuuluu kyky nähdä tunnereaktioiden syitä ja seurauksia. Psykologiassa puhumme Daniel Golemanin käyttöön ottamasta termistä tunneäly 

Tunteet voivat auttaa kasvattamaan itsetuntemusta ja tekemään oikeita valintoja. Ymmärtämällä omia tunteita, voimme helpommin hahmottaa myös toisten ihmisten tunteita. Empatia ja myötätunto parantavat ihmissuhteita. 

Erityisesti silloin, jos omat voimakkaat tunnereaktiot ovat aiheuttaneet ristiriitoja perhe-elämässä tai opiskelu- tai työpaikan ihmissuhteissa, on aiheellista hakea tukea tunteiden käsittelyyn. Alatarin psykologin ohjauksessa voit saada keinoja omien tunteiden tunnistamiseen ja tunnetilojen hallintaan. Tunnekuohun vallassa asioihin reagointi tapahtuu helposti äkkipikaisesti. Tunteita ei ole hyvä tukahduttaa, mutta niitä voi säädellä. Näin on mahdollista paremmin selviytyä arjen tunteellisesti vaativista tilanteista. 

Kielteiset tunteet

Kielteiset tunteet saattavat pitkäkestoisena saada aikaan haitallisia vaikutuksia psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Raskasta tunnelastia, kuten kauan ylläpidettyä vihaa tai kaunaa on tärkeää käsitellä ja näin vapauttaa energiaa elämässä. 

Tunteiden huomiotta jättäminen ei ole terveyden kannalta suositeltavaa. Tunteiden torjuminen ei saa tunteita katoamaan, vaan voi aiheuttaa niiden ilmentymistä eri tavoin. Esimerkkeinä hallitsemattomat tunteenpurkaukset, kielteisten tunteiden pakonomaisuus ajatuksissa sekä kauna ja katkeruus. Vakavissa tapauksissa kielteiset tunteet purkautuvat väkivaltaisena käytöksenä. 

Tunteet suunnannäyttäjinä

Tunteiden tehtävänä on nostaa jokin asia tietoisuuteen. Tunne usein lievenee, kun se tulee kohdatuksi ja sen tuomaan viestiin reagoidaan. Tunne on tärkeä käsitellä ja hyväksyä sellaisena, kuin se tulee.  

Parhaimmillaan tunteet toimivat viisaina ohjaajina, kuin sisäinen viestintäjärjestelmä. Voimme käydä vuoropuhelua tunteidemme kanssa. Epämiellyttävätkin tunteet herättelevät mieleen selvittelyä ja muutosta vaativia asioita. Tunteet saattavat tarjota mahdollisia ratkaisuja ongelmiin. 

Esimerkiksi turhautuminen ja viha voivat viestiä jumissa olemista epämiellyttävässä tilanteessa. Viha voi viestiä, että joku on loukannut meitä syvästi ja rikkonut henkilökohtaisia rajojamme tai jättänyt tarpeemme huomioimatta. Vanha traumaattinen tapahtuma ja sen aiheuttama kärsimys tai pelko voi ylläpitää pitkäkestoista vihaa.