Tunteet ja mieliala

Tunteet ja mieliala

Voimakkaan tunnekuohun vallassa reagoimme helposti asioihin eri tavalla ja äkkipikaisemmin kuin normaalisti. Omien tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeä taito. Tunteet voivat auttaa meitä kasvattamaan itsetuntemusta ja tekemään hyviä valintoja elämässä. Ymmärtämällä omia tunteita, voimme helpommin hahmottaa myös toisten ihmisten tuntemuksia ja osoittaa myötätuntoa.

Tunteita ei ole hyvä tukahduttaa, mutta niitä on mahdollista oppia säätelemään. Alatarin ammattitaitoisen psykologin ohjauksessa voit saada mahdollisuuden oppia tunnistamaan ja tulkitsemaan omia tunnetiloja ja niiden vaikutusta elämään.

Opi hyväksymään negatiiviset tunteet

Voimakkaan tunnekuohun vallassa reagoimme helposti asioihin eri tavalla kuin normaalisti. Omien tunteiden ymmärtäminen ja tunnistaminen on tärkeä taito, joka myös auttaa hahmottamaan toistenkin ihmisten tuntemuksia. Osana tunteiden ymmärtämiseen kuuluu myös kyky nähdä syitä ja seurauksia. Psykologiassa puhumme tunne-älystä, joka on pitkälle kehitettävissä oleva taito.

Tunteita ei ole hyvä tukahduttaa, mutta niitä on mahdollista oppia säätelemään. Hallitsemattomat äkilliset tunteenpurkaukset, sekä pitkittynyt hankalissa tuntemuksissa vellominen ja negatiivisten tunteiden kauaskantoinen ylläpito ovat esimerkkejä omien tunteiden säätelykyvyn haasteista.

Tunteiden huomiotta jättäminen ei ole psyykkisen ja fyysisen terveyden kannalta suositeltavin tapa käsitellä tunteita. Tyypillisesti tunteiden torjuminen ei saa tunteita lähtemään pois, vaan voi aiheuttaa niiden ilmentymistä eri tavoin. Kauan ylläpidetyt negatiiviset tunteet saattavat aikaansaada myös negatiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen. Tunteiden tärkein tehtävä on nostaa jokin tärkeä asia esille elämäntilanteessa. Tunne muuttaa lopulta muotoaan, kun se tulee rehellisesti kohdatuksi ja sen tuomaan viestiin reagoidaan.

Tunteet suunnannäyttäjinä

 Parhaimmillaan tunteet toimivat meille viisaina ohjaajina kuin oma sisäinen viestintäjärjestelmä. Voimme käydä vuoropuhelua tunteidemme kanssa. Työskentely epämiellyttävienkin tunteiden kanssa auttaa kohtaamaan, hyväksymään ja käsittelemään tunteet juuri sellaisina kuin ne tulevat. Raskasta tunnelastia, kuten kauan ylläpidettyä vihaa tai kaunaa on mahdollista keventää ja näin vapauttaa energiaa elämässä.

Epämiellyttävät tunteet tarjoavat mahdollisuuden nähdä elämän ongelma-alueita, nostavat esille selvittelyä ja muutosta vaativia asioita ja tarjoavat mahdollisia ratkaisuja ongelmiin.

Esimerkiksi turhauma ja viha voi viestiä meidän olevan jumissa tietyssä tilanteessa, josta emme pidä ja saattaa jopa näyttää tien ulos. Viha saattaa osoittaa jonkun olevan meitä kohtaan loukkaava käytöksellään ja että olisi hyvä luoda henkilökohtaisia rajoja.

Viha voi myös johtua vuosikausia mieleen painetun vanhan surun, pelon, tai kärsimyksen muistosta. Alatarin ammattitaitoisen psykologin ohjauksessa on mahdollista oppia tunnistamaan ja tulkitsemaan omia tunnetilojaan ja sitä kautta oppia paremmin selviytymään arjen mukanaan tuomista tunteellisesti vaativista tilanteista.