Työuupumus

Työuupumus

Työuupumus syntyy pitkittyneestä kuormituksesta. Seurauksena voi olla sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita. Uupumus voi pahimmillaan johtaa masennukseen. 

Hyvin erityyppiset työympäristöt voivat olla vaativia tavalla joka ylittää työntekijän kestokyvyn rajat. Alatarin psykologin vastaanotolla on mahdollista saada luottamuksellista ja ammattitaitoista tukea työelämän haasteiden ja työuupumuksen käsittelyyn, myös ennaltaehkäisevästi. Uraohjaus voi tarjota apua silloin kun uuden suunnan etsiminen työuralla on ajankohtaista. 

Työuupumus on salakavala vieras

Työuupumuksen kehittymistä ei välttämättä huomaa ajoissa. Asteittain lisääntyvä fyysinen ja psyykkinen väsymys, riittämättömyys, motivaation katoaminen, vastustuskyvyn lasku ja jatkuva sairastaminen voivat viestiä työuupumuksesta. Uupunut voi olla välinpitämätön, kokea tyhjyyden tunnetta sekä kyvyttömyyttä suoriutua asioista. Unettomuus, muistihäiriöt, ruokahalun menetysahdistus ja ärtymys ovat myös työuupumuksen oireistoa.  

Koetko työsi merkitykselliseksi?

Kuormittavia töitä ovat esimerkiksi sairaanhoidon, lastensuojelun, pelastuslaitoksen ja ilmailualan työt. Työn kuormittavuus on kuitenkin usean eri tekijän summa ja lisäksi yksilölliset seikat ovat merkittävässä roolissa. Työyhteisöllä, työpaikan sosiaalisella ilmapiirillä ja työn esimies tasolta lähtevällä organisoinnilla on keskeinen osa työntekijöiden jaksamisessa. 

Realistinen työmäärä suhteessa käytettävissä olevaan työaikaan, työn merkitykselliseksi kokeminen, arvostuksen saaminen ja työstä nauttiminen ehkäisevät uupumusta. Työn tarkoituksellisuus voi olla tärkeämpää kuin ansaittu palkka tai ylennykset.