Työuupumus

Työuupumus

Työuupumus johtuu isosta, pitkittyneestä kuormituksesta ja stressistä eikä sen tuloa välttämättä huomaa ajoissa. Seurauksena on sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita. Uupumus voi pahimmillaan johtaa masennukseen.

Monet työympäristöt ovat erityisen vaativia ja kuormittavia. On tärkeää, että ihminen kokee itsensä merkitykselliseksi, saa tunnustusta ja nauttii tekemästään työstä uupumusta välttääkseen. Alatarin psykologin vastaanotolla voit saada luottamuksellista ja ammattitaitoista tukea työelämän haasteiden ja työuupumuksen käsittelyyn, myös ennaltaehkäisevästi. 

Työuupumus on salakavala vieras

Työuupumus johtuu isosta, pitkittyneestä kuormituksesta ja stressistä, mutta se on kuitenkin eri asia, kuin stressi. Työuupumuksen tuloa ei välttämättä huomaa ajoissa, eikä se ole vain pitkien työtuntien seurausta. Seurauksena on sekä fyysistä että psyykkistä väsymystä, vastustuskyvyn laskua, riittämättömyyden ja motivaation kadottamisen tunnetta. Uupuneena voi kokea välinpitämättömyyttä ja tyhjyyden tunnetta sekä kyvyttömyyttä suoriutua asioista.

Saatat kärsiä unettomuudesta, muistihäiriöistä, ruokahalun menetyksestä, ahdistuneisuudesta, ärtymyksestä ja vihasta tai alkaa sairastella useammin. Uupumus voi johtaa masennukseen etenkin silloin, kun oma elämä ja työ on hallitsematonta, eikä siihen tunnu löytyvän vaikutusmahdollisuuksia. 

Koetko työsi itsellesi merkitykselliseksi?

Monet työympäristöt ovat erityisen vaativia ja kuormittavia – esimerkiksi sairaanhoidon, lastensuojelun, pelastuslaitoksen ja ilmailun työt. Kuka tahansa, joka tuntee työssään liikarasitusta ja voimavaransa hupenevan voi kuitenkin olla vaarassa kokea työuupumuksen. Kovasti työskentelevä toimistotyöntekijä, joka ei ole pitänyt lomaa vuosiin voi uupua yhtä lailla kuin  lapsia sekä taloa hoitava kotiäiti.

On tärkeää, että ihminen kokee itsensä merkitykselliseksi, saa tunnustusta ja nauttii tekemästään työstä uupumusta välttääkseen. Työn tarkoituksellisuus voi olla tärkeämpää kuin ansaittu palkka tai jopa tavoitellut ylennykset. Tarvittaessa on hyvä olla valmis arvioimaan työelämää uudestaan esimerkiksi uraohjauksen tuella.