Yritysvastuu

Yritysvastuu 

Luotettavaa palvelua

Alatar Psykologipalveluilla on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä toimintalupa. Alatar Psykologipalvelut on tarkastettu, rekisteröity ja valvonnanalainen yksityisten terveyspalvelujen tuottaja. Toiminta noudattaa yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia ja asetuksia.

Alatarin psykologi on laillistettu ja nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Voit tarkistaa psykologin ammattioikeudet JulkiTerhikistä psykologin nimellä tai rekisteröintinumerolla (katso yhteystiedot).

JulkiTerhikki on Valviran ylläpitämä valtakunnallinen terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri.
Hae JulkiTerhikistä

Potilasvakuutus

Alatarin asiakkaalla on potilasvakuutusturva.

Vakuutusyhtiönä toimii Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja If.

 

 

 

Potilasvakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan Suomessa harjoittaman terveydenhoidon yhteydessä asiakkaalle aiheutunut henkilövahinko, sen mukaan kuin potilasvahinkolaissa säädetään.
Potilasvakuutus ei kuitenkaan korvaa tilanteissa, joissa asianmukainen hoito ei ole tuottanut toivottuja tuloksia.

 

Potilasvakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan Suomessa harjoittaman terveydenhoidon yhteydessä asiakkaalle aiheutunut henkilövahinko, sen mukaan kuin potilasvahinkolaissa säädetään.

Potilasvakuutus ei kuitenkaan korvaa tilanteissa, joissa asianmukainen hoito ei ole tuottanut toivottuja tuloksia.

Puolueeton potilasasiamies

Alatarin asiakkaalla on oikeus oman potilasasiamiehen käyttöön.

Potilasasiamies toimii puolueettomana välittäjänä asiakkaan ja terveydenhuollon palveluntuottajan välisissä erimielisyystilanteissa, mikäli niihin ei löydy ratkaisua keskinäisellä sopimuksella.

Tarvittaessa potilasasiamies:

§

Antaa asiakkaalle ohjeita terveydenhuollon lainsäädäntöön liittyvissä asioissa ja neuvoo asiakkaan oikeudellisesta asemasta.
Asiakkaan tilanteen perusteellisen läpikäynnin jälkeen voi toteuttaa lainsäädännöllisiä jatkotoimenpiteitä.
  • Antaa asiakkaalle ohjeita terveydenhuollon lainsäädäntöön liittyvissä asioissa ja neuvoo asiakkaan oikeudellisesta asemasta.

 

  • Asiakkaan tilanteen perusteellisen läpikäynnin jälkeen voi toteuttaa lainsäädännöllisiä jatkotoimenpiteitä.