Arjen ja talouden hallinta

Arjen ja talouden hallinta

Psyykkinen ja fyysinen terveys kärsivät arjen hallitsemattomuuden aiheuttamasta stressistä. Kuormituksen kasaantuminen voi laukaista mielenterveyshäiriöitä, sairauksia ja aiheuttaa muita ongelmia elämäntilanteeseen. Tasapainoinen arki on tärkeä mielenterveyden perusta.

Arkea sekä taloutta voidaan hallita rutiineilla ja pitkäjänteisellä tahdonvoimalla. Alatarin psykologi auttaa sinua etsimään käytännön keinoja paremman arjenhallinnan saavuttamiseen. Helpotusta sekä selvyyttä haastaviinkin elämäntilanteisiin löytyy psykologin ammattitaitoisella ohjauksella.

Toivoisitko muutoksia arkeesi?

Tärkeänä mielenterveyden perustana on tasapainoinen arki. Psyykkinen ja fyysinen terveys kärsivät hallitsemattoman arjen aiheuttamasta stressistä. Esimerkiksi liian vähäinen uni ja lepo, rikkonainen uni- tai ruokailurytmi, säännöllisen kehonhuollon ja liikunnan puute sekä taloushuolet voivat pitkittyessään olla vakavia arjen kuormitustekijöitä.

Kasaantuessaan kuormitus voi laukaista fyysisen kunnon heikkenemistä, sosiaalisia ongelmia työssä, opiskeluissa ja harrastuksissa, sairauksia sekä mielenterveydenhäiriöitä. Arjen kuormitus ja arjen luisuminen hallitsemattomaksi kannattaa huomioida ajoissa ja ryhtyä toimintaan tilanteen muuttamiseksi parempaan suuntaan.

Saavuttamalla hallintaa omasta arjesta on mahdollista kokea psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohentumista sekä nauttia elämästä enemmän. Alatar Psykologipalveluissa voit etsiä käytännön keinoja parempaan arjenhallintaan. Haastaviin elämäntilanteisiin on saatavissa selvyyttä ja helpotusta sekä löydettävissä ratkaisuja Alatarin osaavan ammattilaisen tuella. 

Löydä juuri sinulle sopivat rutiinit

Arjenhallinnan suunnittelu voi lähteä liikkeelle yksilöllisesti sopivien rutiinien etsimisestä ja muodostamisesta. Parhaimmillaan toimivat arkirutiinit auttavat hallitsemaan stressiä sekä vaikuttavat rauhoittavasti ja ahdistusta lievittäen. Rutiineilla on voimaa nopeuttaa ja tehostaa askareista sekä opiskelusta ja työstä suoriutumista. Rutiineilla on huomattu muitakin kauaskantoisia psykologisia hyötyjä, kuten kaksisuuntaisen mielialahäiriön, ADHD:n ja unettomuuden oireiden lievittäminen.

On tuttu ajatus luoda ruokailu- ja liikuntarutiinit, mutta rutiinien luominen muillekin asioille elämässä voi edesauttaa hyvinvointia. Rutiinit voivat olla esimerkiksi aikataulun luomista ja noudattamista mille tahansa omassa elämässä tavanomaisille, välttämättömille ja toistuville asioille.

Riittävän pitkäjänteisesti toistettu tekeminen rutinoituu hiljalleen, automatisoituu ja muuttuu tavaksi. Tällöin rutiinin toteuttaminen helpottuu, toistuvuudesta sekä säännöllisyydestä muodostuu tärkeä asia. Itselle sopiva rutiini auttaa vapauttamaan mieltä stressistä ja vapauttaa voimavaroja ja energiaa muuhun toimintaan.

Lopulta tehokkaat rutiinit vapauttavat myös aikaa sekä tekevät tilaa mieluisille tekemisille ja harrastuksille. Rutiini auttaa siis varmistamaan, että niin velvoitteet kuin miellyttävät asiat tulevat tehdyksi jatkuvasti vähemmän energiaa syöden tekemisen automatisoitumisen ja kehittymisen myötä. Vahvaksi tavaksi muodostunut rutiini voi torjua väsymyksen tai inspiraation puutteen takia asioiden lykkäämistä.

Tahdonvoiman vahvistaminen päämäärien toteuttamiseksi

Tahdonvoima on avainasemassa arjenhallinnassa ja motivaatiossa. Tahdonvoiman voi määritellä kyvyllä tekemisen pitkäjänteisyyteen eli luopumisella lyhyellä aikavälillä haluamistaan asioista, että voi saavuttaa pitkäaikaisia, itselle merkityksellisiä tavoitteita.

Tahdonvoima on rinnastettavissa itsekontrolliin. Siihen voi liittyä useita erilaisia kognitiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä ominaisuuksia. Tahdonvoima vaatii usein paljon tietoisia ponnisteluja ja työskentelyä myös omien tunneyllykkeiden kanssa. Tahdonvoimaan liittyy kyky vastustaa haluja ja kiusauksia sekä eri strategioiden kokeilua hallinnan säilyttämiseksi. Usein on vaikeaa löytää tahdonvoimaa, ellei omista tärkeistä arvoista ja elämäntavoitteista ole tietoinen. 

Tahdonvoimaa ei pidetä synnynnäisenä persoonallisuustekijänä – tahdonvoima on pitkälle opittavissa oleva ominaisuus. Alatarin psykologin ohjauksella sinun on mahdollista selvittää rauhassa arvojasi ja pohtia elämäsi suuntaa ja mahdollisuuksia.

Suunnan selkeydyttyä voit voit nähdä paremmin tavoittelemisen arvoisia asioita. Erilaisten psykologisten ohjausmenetelmien ja keskustelutuen avulla on mahdollista vahvistaa tahdonvoimaa omassa elämässä tärkeiden tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.