Palveluesittely

Alatar Psykologipalvelut

Katso psykologin palveluesittely

Ammattitaitoista tukea elämäntilanteeseesi

Alatar Psykologipalveluissa voit käsitellä elämänkriisejä sekä mielenterveyden haasteita ja sairauksia osaavan, puolueettoman ja tukea antavan mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Asiakassuhde on psykologin ammattietiikan ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti luottamuksellinen ja asiakasta kunnioittava.

Haasteiden kanssa ei tarvitse selviytyä yksin. Psykologin kanssa työskentelemällä voi löytää uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja. Arjessa pärjääminen ja jaksaminen voivat merkittävästi helpottua. Vaikeiden tilanteiden vakava kriisiytyminen voi myös olla ehkäistävissä.

Psykologin ammattitaitoista keskustelutukea on saatavilla palveluvalikoimastamme erilaisiin elämäntilanteisiin. Esimerkiksi masennus, uupumus, ahdistus, ikääntyminen sekä läheisen tai vaikka lemmikin menetys. Käsitellä voi vakaviakin tapahtumia, kuten kiusaaminen, hyväksikäyttö ja traumakokemukset.

Psykologin ohjaavaa keskustelutukea on saatavilla lisäksi opiskeluissa ja työssä jaksamiseen, uravalintoihin, tavoitteiden saavuttamiseen sekä motivaation löytämiseen. Psykologin kanssa voi käsitellä stressin- ja arjenhallintaa, rentoutumista sekä tunteita, mielialaa, ihmissuhteita ja seksuaalisuutta.

Alatarin psykologin puoleen on mahdollista kääntyä silloin, kun on epäilys tai todettu mielenterveydenhäiriön tai sairauden diagnoosi itsellä tai läheisellä. Psykologin keskustelutuen avulla on mahdollista tavoittaa laajempaa ymmärrystä mielenterveyden häiriöstä tai sairaudesta ja saada tietoa sen vaikutuksista elämään.

Työskentelyssä voidaan etsiä käytännön keinoja arjessa eteenpäin pääsyyn ja tukea jaksamista. Tarvittaessa psykologi voi tehdä asiantuntija-arvion jatkohoidon tarpeesta. Psykologi voi ohjata muihin terveydenhoidon palveluihin, erityisesti silloin, kun on syytä arvioida lääkitysasioita tai sairasloman tarvetta.

Alatarin psykologi hyödyntää työssään ongelmien ratkaisuun keskittyvää työotetta, jonka taustalla vaikuttaa humanistisen, voimavaralähtöisen ja positiivisen psykologian yhdistäviä näkökulmia.

Asiakkaan tilanne selvitetään aina kokonaisuutena yksilöllisesti. Arviota tarpeellisesta ohjauskeskustelujen määrästä ei voida ennakolta antaa. Joissain tilanteissa asiakas voi saada apua jo yksittäisestä ohjauskeskustelusta, joissain tilanteissa useampi psykologin tapaaminen tai pidempikestoinen tuki on asiakkaalle suositeltavaa.