Hyväksikäyttö ja väkivalta

Hyväksikäyttö ja väkivalta

Hyväksikäyttötapaukset voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri luokkaan; fyysinen, sanallinen ja tunneperäinen hyväksikäyttö. Hyväksikäytön aiheuttamat psyykkiset vammat kestävät vielä pitkään hyväksikäytön tai väkivallan päättymisen jälkeen.  

Hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksissa on turvallista hakeutua Alatarin psykologille, sillä psykologia sitoo laissa määritelty vaitiolovelvollisuus. Tapahtumien ohjattu käsitteleminen yhdessä ammattilaisen kanssa mahdollistaa tilaisuuden katkaista jatkuva hyväksikäyttö. Mikäli hyväksikäytöstä on kulunut jo pidempi aika, terapia keskustelu auttaa pääsemään yli tapahtuneesta ja vapautumaan menneisyyden raskaista muistoista. 

Hyväksikäyttö aiheuttaa pitkäkestoiset psyykkiset vammat 

Jännittyneisyys, muistitakaumat ja luottamukseen ja ihmissuhteiden muodostamiseen liittyvät ongelmat ovat tyypillisiä hyväksikäytön seurauksia. Muita oireita voivat olla masennus, mielialan vaihtelut sekä selittämättömät tunteet, kuten viha ja häpeä. Hyväksikäytön ja väkivallan seurauksia voivat olla myös todellisuuden hajoamisen kokemukset sekä yllättävä psykosomaattinen oire tai itsetuhoinen käytös.  

Hyväksikäyttöä voi ilmetä eri tavoilla ja missä tahansa ihmisten välisessä vuorovaikutussuhteessa. Tavallisesti hyväksikäyttäjä on joku ennalta tuttu, kuten puoliso, kollega, ystävä, esimies tai joku muu henkilö, jonka kanssa ollaan toistuvasti tekemisissä. 

Etenkin perheen sisällä tapahtuvista hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksista on yleisesti vaiettu. Uhri voi kokea olevansa itse syyllinen tapahtuneeseen tai haluta suojella läheistään. Varsin tavallista on, ettei tilanteesta uskalleta kertoa, koska pelätään hyväksikäytön tai väkivallan pahenevan. Pitkään jatkuneen perheväkivallan kierteen voi katkaista tekemällä päätöksen hakea apua. 

Psykologi on tukenasi

Alatarin psykologi on tukenasi, mikäli olet kohdannut hyväksikäyttöä tai väkivaltaa. Hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksissa on turvallista hakeutua luotettavalle ammattiauttajalle, sillä psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus. Hyväksikäytöstä tai väkivallasta aiheutuneen henkisen painolastin kanssa arjessa pärjääminen helpottuu. Tapahtuneesta keskustelun ja omien tunteiden käsittelyn myötä elämässä eteenpäin pääseminen ei ole yhtä vaativaa. Joskus on tärkeää myös miettiä käytännön ratkaisuja jatkuvasta hyväksikäyttötilanteesta ulos pääsemiseksi.