Kiusaaminen ja syrjintä

Kiusaaminen ja syrjintä

Kiusaamista on aggressiivinen käytös, jossa joku tahallisesti ja toistuvasti aiheuttaa toiselle ihmiselle henkistä tai fyysistä haittaa tai vammoja. Syrjinnästä on kysymys kun ennakkoluulot tai epäoikeudenmukainen ja laiton käytös kohdistuu tiettyyn yksilöön tai ihmisryhmään. Kiusaamisen ja syrjinnän psyykkiset vaikutukset voivat olla pitkäkestoisia. 

Alatar psykologipalveluissa tulet kohdatuksi tasavertaisena ja kunnioitettuna esimerkiksi etnisestä taustasta, aatteellisista arvoista tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Voit saada ammattitaitoista tukea ja ohjausta kiusaamisesta ja syrjinnästä aiheutuneeseen elämäntilanteeseen, sen käsittelyyn ja ratkaisemiseen. 

Kiusaamisen piirteet

Kiusaamista voi olla esimerkiksi nimittely, ryhmän ulkopuolelle jättäminen, eristäminen, fyysinen vahingoittaminen tai muu epäsovelias vallankäyttö, kuten kiusatun omaisuuden rikkominen ja varastaminen. Kiusaaminen nuorten keskuudessa on julkisessa keskustelussa laajasti esillä ja esiintyy välillä rajunakin väkivaltana, johon voi kuulua kiristys. Kiusaamisesta kärsii myös moni aikuisiässä oleva; työpaikalla, harrastuspiireissä ja jopa kotona. 

Monenlainen kärsimys on kiusaamisen seuraus. Tunne-elämän epävakaus, heikko itsetunto, pelkotilat ja yksinäisyys ovat kiusaamisesta aiheutuvia haittoja. Kiusaaminen voi lisäksi johtaa mielenterveydenhäiriöihin, joihin kuuluu paniikkihäiriö, ahdistus ja masennus. 

Syrjinnän piirteet

Syrjinnän syy on yleensä erilaisuus. Erilaista ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan syntyy helposti väärinymmärryksiä ja pelkoja. Syrjintää joutuvat kokemaan tyypillisesti vähemmistöt, kuten maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt ja vamman tai sairauden vuoksi erilaiset ihmiset.  

Syrjintää tapahtuu erilaisissa ihmisyhteisöissä, kuten kouluissa ja työpaikoilla.  Syrjintä voi ilmetä myös epäsuorasti epäkohteliaana käytöksenä tai ohimenevinä kommentteina alemmuudesta tai ryhmään kuulumattomuudesta. 

Syrjitty voi tuntea itsensä jatkuvasti stressaantuneeksi, keho toimii fysiologisesti jatkuvassa valmius- ja hälytystilassa. Krooninen stressi aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä oireilua, mikä voi johtaa sairastumiseen ja mielenterveyden häiriöihin. 

Vähemmistöön kuuluva saattaa vältellä tilanteita, joissa pelkää tulevansa syrjityksi. Tämä voi johtaa esimerkiksi luopumaan työ- ja opiskelupaikasta tai harrastuksista sekä yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Syrjäytyminen on mielenterveyden ja elämänlaadun kannalta vakava ongelma. 

Et ole yksin

Voit saada ammattitaitoista tukea ja ohjausta vaikeisiin kiusaamisesta ja syrjinnästä aiheutuneisiin elämäntilanteisiin. Psykologin tuella voit vahvistaa voimavarojasi, itsetuntoasi, identiteettiäsi ja parantaa hyvinvointiasi.