Kiusaaminen ja syrjintä

Kiusaaminen ja syrjintä

Kiusaaminen on yksi aggressiivisen käytöksen muodoista, jossa joku tahallisesti ja toistuvasti aiheuttaa toiselle ihmiselle henkistä tai fyysistä epämukavuuden tunnetta tai vammoja. Syrjintä on ennakkoluuloista tai epäoikeudenmukaista käytöstä toisia ihmisiä ja ihmisryhmiä kohtaan. Kiusaamisen ja syrjinnän psyykkiset vaikutukset voivat olla kauaskantoisia.

Alatar psykologipalveluissa tulet kohdatuksi tasavertaisena ja kunnioitettuna etnisestä taustasta, aatteellisista arvoista tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Voit saada ammattitaitoista tukea ja ohjausta kiusaamisesta ja syrjinnästä aiheutuneisiin elämäntilanteisiin, niiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen.

Onko sinua kiusattu?

Kiusaaminen on yksi aggressiivisen käytöksen muodoista, jossa joku tahallisesti ja toistuvasti aiheuttaa toiselle ihmiselle joko henkistä tai fyysistä epämukavuuden tunnetta tai vammoja. Kiusaamista voi olla esimerkiksi nimittely, ryhmän ulkopuolelle jättäminen, fyysinen vahingoittaminen tai muu epäsovelias vallankäyttö, kuten kiusatun omaisuuden rikkominen. Kiusaaminen nuorten keskuudessa on usein julkisessa keskustelussa laajasti esillä, mutta kiusaaminen on valitettavan yleistä myös työpaikoilla ja harrastuspiireissä. Kiusaamisesta kärsii moni aikuisiässäkin oleva.

Kiusaaminen aiheuttaa emotionaalista kärsimystä, jota on vaikea käsitellä, eikä siitä ole helppoa puhua. Läpikäymättömän kiusaamisen psyykkiset vaikutukset voivat olla hyvin kauaskantoisia pitkälle myöhempään elämään.

Kiusaamiskokemus saattaa aiheuttaa esimerkiksi merkittävää tunne-elämän epävakautta, heikkoa itsetuntoa ja määrittelemättömiä pelkotiloja. Kiusaaminen voi johtaa yksinäisyyteen sekä mielenterveydenhäiriöihin, kuten paniikkihäiriöön, ahdistukseen ja masennukseen.

Koetko syrjintää?

Syrjintä on ennakkoluuloista tai epäoikeudenmukaista käytöstä ihmisiä ja ihmisryhmiä kohtaan. Syrjinnän syy on yleensä erilaisuus ja sen taustalta löytyy usein väärinymmärryksiä ja pelkoja. Syrjinnän kohteeksi joutuvatkin tyypillisesti vähemmistöt, kuten maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt ja vamman tai sairauden vuoksi erilaiset ihmiset. 

Mielikuvissa syrjintä liitetään välillä ääriryhmien näkyvään julkiseen esiintymiseen, mutta syrjintää tapahtuu laajasti erilaisissa ihmisyhteisöissä, kuten kouluissa ja työpaikoilla.  Syrjintä voi ilmetä esimerkiksi epäkohteliaana sanattomana käytöksenä tai ohimenevinä kommentteina alemmuudesta tai ryhmään kuulumattomuudesta. 

Syrjittynä voit tuntea itsesi jatkuvasti stressaantuneeksi, keho toimii fysiologisesti jatkuvassa valmius- ja hälytystilassa. Pitkäkestoinen stressi aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä oireilua, mikä voi johtaa sairastumiseen ja mielenterveyden häiriöihin.

Itse vähemmistöön kuuluvana saatat vältellä tilanteita, joissa pelkäät tulevasi syrjityksi ja voit siksi jäädä paitsi esimerkiksi työ- tai opiskelupaikasta, mikä johtaa pahimmassa tapauksessa pitkäaikaiseen yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen, heikkoon itsetuntoon ja yksinäisyyteen.

Et ole yksin

Alatar psykologipalveluissa tulet kohdatuksi tasavertaisena ja kunnioitettuna etnisestä taustasta, aatteellisista arvoista tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Voit saada ammattitaitoista tukea ja ohjausta vaikeisiinkin kiusaamisesta ja syrjinnästä aiheutuneisiin elämäntilanteisiin, niiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Psykologin voimavaralähtöisellä ohjauksella voit vahvistaa itsetuntoasi, tervettä ylpeyttä omasta identiteetistäsi ja parantaa hyvinvointiasi ja arjen sujuvuutta.