Riippuvuudet

Riippuvuudet

Riippuvuus voi alkaa monenlaisiin aineisiin ja käyttäytymiseen. Riippuvuutta määrittää käyttäytymisen pakonomaisuus, hallinnan kadottaminen sekä tilanne, jossa käytös alkaa haitata ja vahingoittaa jokapäiväistä elämää. 

Riippuvuudesta on mahdollista päästä asteittain eroon ja jatkaa normaalia, tasapainoisempaa arkielämää. Kuntoutuminen on usein pitkä prosessi. Alatarin psykologilta voit saada ammattitaitoista tukea, ohjausta ja neuvontaa riippuvuuksista kuntoutumiseen. 

Huomaa riippuvuus

Riippuvuus on käyttäytymistä, jossa käytöksen antama välitön palkitseva vaikutus kannustaa käyttäytymisen jatkamiseen sen haitallisista seurauksista huolimatta. Riippuvuuden voi aiheuttaa esimerkiksi alkoholi, nikotiini, huumausaine tai tietty käyttäytyminen, kuten pelaaminen tai seksi.

Koukuttavilla aineilla ja käyttäytymisellä on yhdistävä neurobiologinen ominaisuus – ne aktivoivat voimakkaasti palkitsemisen ja vahvistamisen aivoalueita. Aivoissa vapautuu välittäjäaine dopamiini, joka aiheuttaa mielihyvän tunnetta. Mielihyvän tunne koukuttaa toistamaan käyttäytymistä, jotta tunnetilaa saadaan ylläpidettyä. 

Riippuvaisuusluonteiseen päihteiden käyttöön sekä käytösriippuvuuksiin liittyy himo riippuvuuden aiheuttajaan. Jatkuva käyttö alkaa haitata jokapäiväisen arjen asioita: ihmissuhteet, työ, talous, opiskelu sekä terveet elämäntavat, unirytmi, ruokailu ja liikunta kärsivät. 

Riippuvuudelle on tyypillistä, että käyttöä jatketaan sosiaalisista, taloudellisista, psyykkisistä ja fyysisistä haitoista huolimatta. Häpeä, syyllisyys, toivottomuus ja epäonnistuminen kokemuksena ovat tavallisia riippuvuuskäytöksen seurauksia. Muut mielenterveydenhäiriöt, kuten ahdistus, masennus sekä heikentynyt itsetunto ovat tyypillisiä. 

Näytön kahleissa?

Kesäkuussa 2018 Maailman Terveysjärjestö (WHO) lisäsi videopelaamisen häiriön osaksi kansainvälistä sairausluokitusta (ICD-11 – Gaming Disorder) Videopelaaminen tässä tapauksessa tarkoittaa digitaalista pelaamista, joka syrjäyttää muut päivittäiset aktiviteetit aiheuttaen merkittäviä negatiivisia seurauksia normaaliin arkielämään. 

Peliriippuvuus tekee vapaa-ajanvieton hallitsemattomaksi, päivärytmi ja usein myös opiskelu, työ, tärkeät ihmissuhteet ja muut velvoitteet syrjäytyvät. Merkkinä riippuvuuden synnystä on tavallisesti levottomuus, ärtyneisyys sekä ahdistuneisuus silloin, kun ei pääse pelaamaan. 

Rahapelaamisessa herää helposti tarve pelata aina vain isommilla summilla. Häviöt johtavat taloudelliseen epätoivoon, rahan lainaamiseen ja velkaantumiseen. Lopulta arjenhallinta voi kadota ja oma talous horjua.  

Yhdysvalloissa on tutkittu käytösriippuvuutena älypuhelimen käyttöä, pornografian kulutusta ja jopa hallitsematonta shoppailua ja ylensyömistä. 

Alatarin psykologilta voit saada ammattitaitoista tukea, ohjausta ja neuvontaa peliriippuvuudesta ja muista riippuvuutta aiheuttavasta käyttäytymisiestä irti pääsemiseen ja elämänhallinta voi palautua. Riippuvuudesta toivuttua on mahdollista jatkaa tasapainoisempaa arkielämää. 

Eroon riippuvuudesta

päätöksen ja sitoutumisen. Koukuttavasta käyttäytymisestä irtipääsyssä tapahtuu tavallisesti takaiskuja, eli riippuvuus voi uusiutua. Se on normaali osa kuntoutumista. Alatarin psykologi on tukenasi pitkäjänteisyyttä ja periksiantamattomuutta vaativassa työskentelyssä. 

Riippuvuus vaikuttaa laajasti elämän eri osa-alueisiin. Alatar Psykologipalveluissa käypä hoito ja ohjaus suunnitellaan yksilöllisesti. Arjenhallinta tunne-elämä, ihmissuhteet sekä mahdollisesti ammatinvalinta ja uraohjaus takaisin työelämään voidaan huomioida. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on hoidon tavoitteena. 

Riippuvuuden hoidossa psykologi voi käyttää monenlaisia menetelmiä. Motivoiva haastattelu on keino löytää elämänmuutokseen kannustavat asiat. Kognitiivinen terapia tarjoaa lähestymistapoja tunnistamaan tilanteita, joissa halu käyttää aineita tai toteuttaa riippuvuutta aiheuttavaa käyttäytymistä ilmenee.

Perheterapia tuntee työmenetelmiä eheyttämään riippuvuuden vuoksi vahingoittuneita perhesuhteita.  

Hoitoprosessi rakennetaan psykologisen arvioinnin pohjalta ja siinä huomioidaan yksilöllisiä tarpeita, kuten samanaikaisesti esiintyvä ahdistus, masennus tai paniikkihäiriö. Perhe, puoliso, kumppani tai luotettu ystävä voi myös olla hoidossa suunnitelmallisesti mukana asiakkaan niin toivoessa.