Riippuvuudet

Riippuvuudet

Päihteiden käyttöön sekä käytösriippuvuuksiin liittyy hallitsemattomuus ja himo riippuvuutta aiheuttavaan aineeseen tai käyttäytymiseen. Riippuvuus voi syntyä hyvin monenlaisiin aineisiin ja käyttäytymiseen. Riippuvuutta määrittää käyttäytymisen pakonomaisuus ja tilanne, jossa käytös alkaa haitata ja vahingoittaa laajasti jokapäiväistä elämää.

Riippuvuudesta on mahdollista päästä asteittain eroon ja jatkaa normaalia, tasapainoisempaa arkielämää. Kuntoutuminen on usein pitkä prosessi. Alatarin psykologilta voit saada ammattitaitoista tukea, ohjausta ja neuvontaa riippuvuuksista kuntoutumiseen.

Huomaa riippuvuuden oireet

Riippuvuus on käyttäytymistä, jossa käytöksen antama välitön palkitseva vaikutus kannustaa käyttäytymisen jatkamiseen sen haitallisista seurauksista huolimatta. Riippuvuutta määrittää käyttäytymisen pakonomaisuus. Riippuvuutta voi olla esim. alkoholiin, nikotiiniin, huumausaineisiin tai tiettyyn käyttäytymiseen, kuten pelaamiseen tai seksiin.

Koukuttavilla aineilla ja käyttäytymisillä on yhdistävä neurobiologinen ominaisuus – ne aktivoivat voimakkaasti palkitsemisen ja vahvistamisen aivoalueita. Aivoissa vapautuu välittäjäaine dopamiinia, joka aiheuttaa vahvaa mielihyvän tunnetta. Mielihyvän tunne koukuttaa toistamaan käyttäytymistä, jotta tunnetilaa saadaan ylläpidettyä.

Päihteiden käyttöön sekä käytösriippuvuuksiin liittyy hallitsemattomuus ja himo riippuvuutta aiheuttavaan aineeseen tai käyttäytymiseen. Jatkuva käyttö alkaa haitata jokapäiväistä arkea; ihmissuhteita, työtä ja opiskelua sekä terveitä elämäntapoja kuten unirytmiä, ruokailua ja liikuntaa.

Riippuvuudelle on tyypillistä, että käyttöä jatketaan sosiaalisista, taloudellisista, psyykkisistä ja fyysisistä haitoista huolimatta. Riippuvuus aiheuttaa helposti häpeää, syyllisyydentunteita, toivottomuutta ja epäonnistumisen kokemuksia. Riippuvuus liittyy helposti muihin mielenterveydenhäiriöihin kuten ahdistukseen, masennukseen ja heikentyneeseen itsetuntoon.

Näytön kahleissa?

Kesäkuussa 2018 Maailman Terveysjärjestö (WHO) lisäsi videopelaamisen häiriön osaksi kansainvälistä sairausluokitusta (ICD-11 – Gaming Disorder) Videopelaaminen tässä tapauksessa tarkoittaa digitaalista pelaamista, joka syrjäyttää muut päivittäiset aktiviteetit aiheuttaen merkittäviä negatiivisia seurauksia normaaliin arkielämään.

Peliriippuvuudessa pelaaminen kääntyy vapaa-ajanviettotavasta hallitsemattomaksi, päivärytmit ja usein myös opiskelut, työn, tärkeät ihmissuhteet ja muiden velvoitteiden hoitamisen syrjäyttäväksi toiminnaksi. Merkkinä riippuvuuden synnystä on tavallisesti levottomuus, ärtyneisyys sekä ahdistuneisuus silloin, kun ei pääse pelaamaan ja pelaamisen aiheuttama tyydytys jää saamatta. 

Pelaamisen sisältäessä myös rahasta pelaamista, mukaan astuu helposti tarve pelata aina vain isommilla rahamäärillä jännityksen ylläpitämiseksi. Häviöt johtavat taloudelliseen epätoivoon ja rahan lainaamiseen toisilta. Lopulta seurauksena voi olla vakava arjenhallinnan kadottaminen ja oman talouden tasapainon horjuminen.

Parhaillaan Yhdysvalloissa on meneillään paljon tutkimusta liiallisesta älypuhelimen käytöstä, pornografian kulutuksesta ja jopa hallitsemattomasta shoppailusta ja syömisestä käyttäytymisriippuvuutena.

Alatarin psykologilta voit saada ammattitaitoista tukea, ohjausta ja neuvontaa peliriippuvuudesta ja muista riippuvuutta aiheuttavista käyttäytymisistä irti pääsemiseen, elämänhallinnan palauttamiseen sekä voimavarojen ja motivaation löytämiseen kohti sinulle merkityksellisiä tavoitteita. Riippuvuudesta on mahdollista päästä asteittain eroon ja jatkaa normaalia, tasapainoisempaa arkielämää.

Eroon riippuvuudesta

Riippuvuuden hoito on omaa vakaata päätöstäsi ja sitoutumistasi edellyttävä, vaativa ja pitkäaikainen prosessi. Koukuttavasta käyttäytymisestä irtipääsyssä tapahtuu tavallisesti takaiskuja, eli riippuvuus voi uusiutua. Se on normaali osa kuntoutumisprosessia. Alatarin psykologi on tukenasi pitkäjänteisyyttä ja periksiantamattomuutta vaativassa prosessissa.

Riippuvuus vaikuttaa laajasti elämän eri osa-alueisiin, joten Alatar Psykologipalveluissa hyvä hoito ja ohjaus keskittyy yksilöllisen tilanteen mukaan myös esimerkiksi arjenhallintaan, ihmissuhteisiin ja tunne-elämään sekä ammatinvalintaan ja uraohjaukseen. Hoidon tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Riippuvuuden hoidossa psykologi voi käyttää monenlaisia menetelmiä. Motivoivassa haastattelussa autetaan löytämään elämänmuutokseen kannustavat asiat. Kognitiivisen terapian keinoin voidaan auttaa tunnistamaan tilanteita, joissa halu käyttää aineita tai toteuttaa riippuvuutta aiheuttavaa käyttäytymistä ilmenee.

 Perheterapeuttiset työmenetelmät voivat auttaa eheyttämään riippuvuuden vuoksi vahingoittuneita perhesuhteita. 

Hoitoprosessi rakennetaan psykologisen arvioinnin pohjalta ja huomioiden yksilöllisiä tarpeitasi, kuten samanaikaisesti esiintyvän ahdistuksen, masennuksen tai paniikkihäiriön käsittelyä. Perhe, kumppani tai luotettu ystävä voi myös olla hoidossa suunnitelmallisesti mukana niin toivoessasi.