Traumaattiset kokemukset

Traumaattiset kokemukset

Trauma syntyy äärimmäisen stressaavasta tapahtumasta, joka on aiheuttanut voimakkaita turvattomuuden ja itsemääräämisoikeuden menettämisen tunteita. Traumaattinen tapahtuma voi sattua kenelle tahansa ja me kaikki reagoimme traumoihin eri tavoin, kokien laajan skaalan emotionaalisia ja fyysisiä reaktioita.

Trauman oireet kestävät yleensä muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Trauma voi pitkittyneenä kehittyä traumaperäiseksi stressihäiriöksi. Alatarin psykologi tukee vanhojenkin traumaattisten kokemusten käsittelyssä tunne-elämän tasapainottamiseksi sekä hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi.

Mistä trauma syntyy?

Trauma syntyy äärimmäisen stressaavasta tapahtumasta, joka on aiheuttanut voimakkaita turvattomuuden ja itsemääräämisoikeuden menettämisen tunteita. Trauma on emotionaalinen vastine järkyttävään tapahtumaan, kuten onnettomuuteen, luonnonkatastrofiin; seksuaaliseen, fyysiseen tai sanalliseen väkivaltaan.

Arvaamattomien tapahtumien lisäksi jatkuvasti toistuva voimakas stressi, kuten heitteillejättö lapsuudessa, eläminen vaarallisessa tai epävakaassa ympäristössä tai kiusaaminen voivat traumatisoida. Traumalle voivat altistaa esimerkiksi myös leikkauksessa oleminen, tärkeän ihmissuhteen menetys tai nöyryyttävän pettymyksen tuottama kokemus. Konkreettinen tilanne ei ole se, mikä määrittää, onko tapahtuma ollut traumaattinen, vaan subjektiivinen, yksilöllinen kokemuksemme tapahtuneesta.

Traumaattinen tapahtuma voi sattua kenelle tahansa. Olemme haavoittuvaisempia traumalle, jos järkyttävän tapahtuman aikana kärsimme muutoinkin kovasta stressistä, hiljattain tapahtuneesta menetyksestä tai traumaattisia kokemuksia on ollut aikaisemminkin. Traumaattiset kokemukset varsinkin lapsuudessa voivat johtaa alttiuteen traumatisoitua helposti uudelleen. Aikuisuudessa selittämättömien pelon ja ahdistuksen tunteiden takana voi olla aiempi trauma.

Trauman oireet

Me kaikki reagoimme traumoihin eri tavoin, kokien laajan skaalan emotionaalisia ja fyysisiä reaktioita. Traumaattinen tapahtuman seurauksia voivat olla shokki, kieltäminen, pelottavat muistikuvien takaumat ja luottamus- ja vuorovaikutusongelmat ihmissuhteissa. Trauman kokenut voi vetäytyä sosiaalisista tilanteista ja kokea voimakasta tunteiden ailahtelua; surua, toivottomuutta, masennusta, emotionaalista irrallisuutta tai syyllisyyttä.

Fyysiset oireet, kuten päänsäryt, pahoinvointi, unettomuus, painajaiset ja väsymys ovat tavallisia. Koettu trauma voi aiheuttaa aistien yliherkistymistä ympäristölle sekä lisätä ärtyneisyyttä, levottomuutta, lihaskireyttä, särkyjä ja kipuja.

Traumaperäinen stressihäiriö eli PTSD

Trauman oireet kestävät yleensä muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Jos trauman oireet eivät helpota ja huomaat, että elämässä on vaikeaa päästä eteenpäin, on suositeltavaa hakeutua keskustelemaan mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Pitkittyneet trauman oireet ja pelkotilat saatavat viitata traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD, englanniksi Post-Traumatic Stress Disorder).

Tukea traumojen käsittelyyn

Alatar Psykologipalveluissa saat osaavaa tukea vanhojenkin traumaattisten kokemusten käsittelyyn tunne-elämän tasapainottamiseksi ja terveyden ja elämäntilanteen parantamiseksi. Turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä kokeneen ammattilaisen kanssa voimakkaiden tunteiden ja muistojen kohtaaminen ja käsittely on helpompaa kuin yksin.