Läheisen mielenterveys

Läheisen mielenterveys

Läheisen mielenterveysongelmat aiheuttavat suurta huolta. Mielenterveysongelmista kärsivä ei välttämättä itse tunnista avun tarvettaan. Auttaaksesi läheistäsi sinun ei tarvitse olla mielenterveyden asiantuntija. Ilmaise huolesi sekä halukkuutesi olla läsnä kuuntelemassa ja tukemassa.  

Ulkopuolista apua tilanteeseen on tärkeää hakea tarvittaessa. Alatarin psykologin tekemä arviointi voi helpottaa mahdollisten mielenterveysongelmien tunnistamisessa. Ulkopuolinen arviointi on usein ensimmäinen askel soveltuvan jatkohoidon suunnittelussa. Psykologi auttaa kuntoutumisen tukemisessa vaikeidenkin psykiatristen sairauksien tapauksissa.  

Pidä huolta itsestäsi

Läheisenä voi olla vaikea ymmärtää, mistä toisen epänormaalin tuntuisessa käyttäytymisessä on kysymys. Läheisen sairastaessa on tärkeä jaksaa pitää huolta myös omasta hyvinvoinnista. Sairastunutta läheistä kohtaan voi herätä luonnollisesti voimakkaita tunteita, kuten pelko, turhautuminen, pettymys, syyllisyys ja jopa häpeä ja viha. Omista tunteista puhuminen ammattiauttajalle voi helpottaa tilanteen kohtaamista. Itselleen apua hakemalla voi parantaa omaa jaksamista mielenterveysongelmista kärsivän läheisen tukena. 

Miten voin auttaa läheistäni?

Puuttumalla tilanteeseen osoitat, että välität. On tärkeää olla kärsivällinen ja pyrkiä olemaan tuomitsematta läheisen ajatuksia ja tekoja. Läheistä on suositeltavaa kannustaa keskustelemaan mielenterveyden ammattilaisen kanssa, sillä avun pyytäminen on ensimmäinen ja usein välttämätön askel tilanteen ratkaisemisessa. 

Mielenterveysongelmista kärsivä ei välttämättä itse tunnista avun tarvettaan. On yleistä, että sairaudentuntoa ei ole, sairaudentunnottomuus on yleinen psykiatrisen sairauden oire. Vastuu hoitoon ohjaamisesta saattaa jäädä läheiselle ja apuun hakeutumisen jälkeenkin hoitoprosessi on tavallisesti vaativa ja pitkä. 

Mielenterveysongelmien varoitusmerkkejä

Mahdollisia varoitusmerkkejä mielenterveysongelmista ovat esimerkiksi epätavalliset ongelmat töissä, koulussa tai harrastuksissa. Poikkeuksellisia muutoksia voi ilmetä mm. sosiaalisuuden, ajatusten, mielialan, unen tai ruokahalun suhteen. Henkilö voi eristäytyä, ottaa yhteyttä epätyypillisiin vuorokaudenaikoihin, puhua sekavia, lopettaa yhtäkkiä työn, koulun tai pitkäaikaisen harrastuksen. Tyypillisiä ovat epätodelliset uskomukset ja epäilyt. Kotiaskareista selviytyminen voi häiriintyä, kuten kaupassakäynti ja ruoanlaitto sekä henkilökohtaisesta hygieniasta ja kodin siisteydestä huolehtiminen. 

Yllä mainittujen merkkien esiintyminen ei välttämättä viittaa siihen, että henkilöllä on mielenterveysongelmia. Hakeutumalla keskustelemaan mielenterveyden ammattilaisen kanssa myös läheisenä voit saada ammattilaisen näkemyksen, joka tuo helpotusta huoleen. 

Vaikeissa mielenterveyden sairastumisen tapauksissa, kuten akuuteissa psykooseissa psykologi voi antaa suosituksen hakeutumisesta erikoissairaanhoitoon. Kriisiytynyt elämäntilanne voi rauhoittua ja tilanteen pahentuminen olla estettävissä. 

Alatarin psykologilla on vahvaa osaamista asiakkaan ohjaamisesta ja kuntoutumisen tukemisesta vaikeidenkin psykiatristen sairauksien tapauksissa. Voit halutessasi varata ajan sairaudesta kärsivän läheisenä myös itsellesi jaksamisesi tukemiseksi.