Masennus

Masennus

Masennuksen tunnusomaisia merkkejä ovat jatkuva alakulo, riittämättömyyden tunne, toivottomuus sekä puuttuva mielihyvä. Masennus ei ole ohimenevä mielialahäiriö, vaan jokapäiväistä toimintaa merkittävästi lamauttava monimutkainen mielen ja kehon sairaus. 

Alatarin psykologi on terveydenhuollon ammattilaisena tukena masennuksen hoidossa lievästä vakava-asteiseen masennukseen. Tarjoamme ymmärtäväistä, luotettavaa ja voimavaralähtöistä keskustelutukea. Voit saada ammattitaitoista ohjausta ja neuvontaa sairauden kanssa arjessa jaksamiseen ja toivon palauttamiseen elämässä.

Masennus varjostamassa elämää

Masennus vaikuttaa aivojen ja kehon fysiologiseen toimintaan monin tavoin. Esimerkiksi altistuminen muille sairauksille kasvaa ja kehon vastustuskyky saattaa heiketä. Masennuksen diagnostiikassa masennus luokitellaan tavallisesti asteikolla lievä masennus  vakava masennus. 

Lievän tai keskivaikean masennuksen hoidossa terapeuttinen keskustelutuki esimerkiksi liikuntarutiinin kanssa on toimiva, tutkittu ja tehokas hoitomuoto. Terapiatyöskentelyn avulla voit kehittää taitoja kohdata kielteisiä tunteita ja ajatuksia sekä selvittää vaikeita elämäntilanteita. 

Masennuksen oireet

Vakava masennus ilmenee pysyvänä, syvänä surullisuuden tunteena, johon liittyy useita muita oireita. Vakava masennus voi aiheuttaa kyvyttömyyttä selvitä arkiaskareista, opiskella, työskennellä, nukkua tai nauttia aiemmin kiinnostaneista asioista. 

Masennus aiheuttaa muutoksia tiedonkäsittelyssä. Näitä ovat esimerkiksi heikentynyt keskittymis ja päätöksentekokyky sekä muistiongelmat. Ruokahalu voi kadota tai esiintyä ylensyöntiä. Paino saattaa voimakkaasti joko laskea tai nousta. Vakavan masennuksen oireita ovat myös toistuvat ajatukset kuolemasta sekä mahdolliset itsemurhayritykset. 

Yleistä masennuksesta kärsivälle on jatkuva energiapuutos ja nukkumisen määrästä riippumaton väsymys ja uupumus. Raskaana olevilla äideillä saattaa esiintyä raskaus masennus tai synnytyksen jälkeinen synnytysmasennus. Terapeuttisen keskustelutuen ja lääkityksen yhdistelmähoito on vakavassa masennuksessa usein oleellinen osa kuntoutumista. 

Et ole yksin

Alatarin psykologi on terveydenhuollon ammattilaisena tukenasi masennuksen hoidossa lievästä vakava-asteiseen masennukseen. Voit saada osaavaa ohjausta ja neuvontaa sairauden kanssa arjessa jaksamiseen ja toivon palauttamiseen elämässä. 

Psykologi voi antaa pätevän arvion masennusoireistosta ja asiakkaan toivoessa diagnostiikasta psykologisen tutkimuksen ja testien avulla (lisämaksu). Hoitosuhteeseen sisältyy aina asiantuntijan suositus mahdollisesta tarpeesta myös lääkärille hakeutumisesta, mikäli sopivan lääkityksen saaminen olisi aiheellista vakavan masennuksen hoidossa.