Muut psykiatriset sairaudet

Muut psykiatriset sairaudet

Mielenterveydenhäiriö voi olla lyhytkestoinen, mutta toisinaan mieli sairastuu hyvin pitkäaikaisesti – vuosiksi ja joskus koko eliniäksi. Tällöin sairauden hyväksyminen, siihen sopeutuminen ja sen kanssa pärjääminen ovat suuria haasteita sairastuneelle itselleen, perheelle sekä muille läheisille.

Vakaviin mielenterveyden häiriöihin tulisi aina puuttua ajoissa, jotta sairastunut voi saada tarvitsemaansa ammattitaitoista apua. Alatarin psykologilla on koulutusta ja kokemusta vakavienkin psykiatristen sairauksien kohtaamisesta ja kuntoutumiseen tukea antavasta hoidosta päivittäisessä työssä.

Mielen sairastuessa vakavasti

Mielenterveyshäiriöt- ja sairaudet vaikuttavat laajasti ajatteluun, tunteisiin, mielialaan ja käyttäytymiseen. Mielenterveydenhäiriö voi olla lyhytkestoinen, mutta toisinaan mieli sairastuu hyvin pitkäaikaisesti – vuosiksi ja joskus koko eliniäksi. Tällöin sairauden hyväksyminen, siihen sopeutuminen ja sen kanssa pärjääminen ovat suuria haasteita sairastuneelle itselleen, perheelle sekä muille läheisille.

Mielen sairastuminen vakavasti on kriisi, joka horjuttaa koko elämää ja tulevaisuuden toiveita. Sopeutumiseen on saatavilla mielenterveyden ammattilaisen osaavaa tukea Alatar Psykologipalveluista. Voit saada ohjausta ja neuvontaa siitä, kuinka huomioida sairautta itsellä tai läheisellä ja ymmärtää sen oireita ja vaikutusta elämään.

Vakaviin mielenterveyden häiriöihin tulisi aina puuttua ajoissa, jotta sairastunut voi saada tarvitsemaansa ammattitaitoista apua. Vakavilla mielisairauksilla on merkittävä terveyttä ja toimintakykyä eri elämänalueilla heikentävä vaikutus.

Ennenaikaisen kuolleisuuden ja itsemurhan riski on suuri. Alatar Psykologipalvelujen psykologilla on koulutusta ja kokemusta vakavienkin psykiatristen sairauksien kohtaamisesta ja tukea antavasta hoidosta päivittäisessä työssä. Voit tehdä ajanvarauksen esimerkiksi todettujen psykoosisairauksien, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, persoonallisuushäiriöiden tai syömishäiriön tapauksessa tai silloin, kun diagnoosi on vasta epäilys.

Miksi?

Mielenterveyshäiriöiden ja -sairauksien syntyä ei voida selittää yhdellä tekijällä, vaan niihin vaikuttavat monet syyt, kuten geneettiset, biologiset, psykologiset, sosiaaliset, ympäristö- ja taloudelliset tekijät. Raskausajan kulku, yksilön ja perheen historia ja omat elämänkokemukset voivat kaikki olla tekijöinä mielenterveydenhäiriön puhkeamisessa. Biologisista tekijöistä esimerkiksi aivojen kemiallinen epätasapaino, tapaturmainen aivovamma tai vakava fyysinen sairaus lisäävät riskiä sairastua.

Sairastumisen laukaisevana elämäntapahtumana saattaa toimia myös äärimmäisen kuormittunut elämäntilanne, kuten kova stressi, pahoinpitely, raju päihteiden käyttö tai ihmissuhteen menetys. Yksittäinen, riittävän raskas elämäntapahtuma voi altistaa psykiatrisen häiriön puhkeamiseen myös aikuisella, jolla ei ole ennen ollut mielenterveysongelmia.

Ammattilaisen apua

Psykiatrisen sairauden hoito ja hoitosuhteen tarpeellinen pituus riippuu siitä, minkä tyyppinen ja kuinka vakava mielenterveyshäiriö on kyseessä. Terveydenhuollossa psykologin tehtävä on asiakkaalle annettavan terapeuttisen keskustelutuen ja ohjauksen lisäksi toteuttaa psykologinen tutkimus, esittää ja ottaa kantaa psykiatriseen diagnoosiin yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa.

Alatarin Psykologipalveluissa voit tarvittaessa saada ammattitaitoisen psykologin arvion mielenterveyshäiriön tai sairauden diagnoosista sekä jatkohoidon tarpeesta. Intensiivisempi erikoissairaanhoito, kuten hoitojakso psykiatrisessa sairaalassa, on joissain tapauksissa aiheellista. Tämä voi johtua siitä, että on kyse vakavasta mielenterveydenhäiriöstä tai riskistä aiheuttaa vaaraa itselle tai jollekulle muulle.

Alatar Psykologipalveluissa asiakkaalle suositellaan aina erikoissairaanhoitoa silloin, kun se on psykologin arvion mukaan asiakkaalle tarpeellista. Päätös jatkohoitoon hakeutumisesta on asiakkaan, ellei kysymyksessä ole laissa määritelty vaaratilanne.