Muut psykiatriset sairaudet

Muut psykiatriset sairaudet

Toisinaan mieli sairastuu pitkäaikaisesti – joskus koko eliniäksi. Sairauden hyväksyminen ja sen kanssa eläminen ovat suuria haasteita sairastuneelle itselleen, perheelle sekä muille läheisille. 

Vakaviin mielenterveyden häiriöihin tulisi aina puuttua ajoissa, jotta sairastunut voi saada tarvitsemaansa ammattitaitoista apua. Alatarin psykologilla on koulutusta ja kokemusta vakavienkin psykiatristen sairauksien kohtaamisesta ja kuntoutumiseen tukea antavasta hoidosta päivittäisessä työssä. 

Mielen sairastuessa vakavasti

Ajattelu, tunteet, mieliala ja käyttäytyminen voivat muuttua merkittävästi mielenterveyshäiriön tai sairauden seurauksena. Mielen sairastuminen vakavasti on kriisi, joka horjuttaa koko elämää ja tulevaisuuden toiveita. Vakavilla mielensairauksilla on suuri terveyttä ja toimintakykyä eri elämänalueilla heikentävä vaikutus. Ennenaikaisen kuoleman ja itsemurhan riski on kohonnut. 

Sopeutumiseen on saatavilla mielenterveyden ammattilaisen osaavaa tukea Alatar Psykologipalveluista. Voit saada ohjausta sairauden huomioimiseen itsellä tai läheisellä. On tärkeää oppia ymmärtämään sairauden oireita ja sen vaikutusta elämään. Ajanvarauksen syynä voi olla esimerkiksi todettu psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö, persoonallisuushäiriö tai syömishäiriö. Ajanvaraus on mahdollista myös silloin, kun diagnoosi on vasta epäilys. 

Miksi?

Mielenterveyshäiriöiden ja -sairauksien syntyä ei voida selittää yhdellä tekijällä. Vaikuttajina on monia syitä, kuten geenit, biologia, psykologia, sosiaaliset, ympäristö- ja taloudelliset tekijät. Biologisista tekijöistä esimerkiksi aivojen kemiallinen epätasapaino, tapaturmainen aivovamma tai vakava fyysinen sairaus lisäävät riskiä sairastua. Raskausaika, yksilön ja perheen historia ja omat vaikeat elämänkokemukset voivat kaikki olla tekijöinä mielenterveydenhäiriön puhkeamisessa.  

Sairastumisen laukaisevana elämäntapahtumana saattaa toimia äärimmäisen kuormittava elämäntilanne, kuten kova stressi, pahoinpitely, raju päihteiden käyttö tai ihmissuhteen menetys. Yksittäinen, raskas elämäntapahtuma voi altistaa psykiatrisen häiriön puhkeamiseen myös aikuisella, jolla ei ole ennen ollut mielenterveysongelmia. 

Ammattilaisen apua

Psykiatrisen sairauden hoito ja hoitosuhteen tarpeellinen pituus riippuu siitä, minkä tyyppinen ja kuinka vakava mielenterveyshäiriö on kyseessä. Psykologin tehtävä on antaa asiakkaalle terapeuttista keskustelutukea ja ohjausta (psykoedukaatio) sairauteen liittyen. Lisäksi psykologin tutkimus voi olla tarpeellinen ja psykologi voi myös ottaa kantaa psykiatriseen diagnoosiin yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. 

Alatarin Psykologipalveluissa voit tarvittaessa saada ammattitaitoisen psykologin arvion mielenterveyshäiriön tai sairauden diagnoosista sekä jatkohoidon tarpeesta. Intensiivisempi erikoissairaanhoito, kuten hoitojakso psykiatrisessa sairaalassa, on vakavissa tapauksissa aiheellista. 

Alatar Psykologipalveluissa asiakkaalle suositellaan erikoissairaanhoitoa aina silloin, kun mielenterveydenhäiriö aiheuttaa vaaraa sairaan tai jonkun muun hengelle. Päätös jatkohoitoon hakeutumisesta on asiakkaan, ellei kysymyksessä ole laissa määritelty vaaratilanne, jolloin psykologilla on ilmoitusvelvollisuus.