Traumakokemukset

Traumakokemukset

Trauma syntyy stressaavasta tapahtumasta, josta syntyy turvattomuus ja itsemäärämisoikeus katoaa.  Traumaattinen tapahtuma voi sattua kenelle tahansa ja traumoihin reagoidaan psyykkisesti ja fyysisesti eri tavoin.  

Trauman oireet kestävät yleensä muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Traumaperäinen stressihäiriö on kyseessä kun trauman oireet ovat pitkittyneet. Alatarin psykologi tukee traumaattisten kokemusten käsittelyssä. Työskentely voi auttaa tunne-elämän tasapainottumisessa sekä elämänlaadun parantumisessa. Turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä kokeneen ammattilaisen kanssa voimakkaiden tunteiden ja muistojen kohtaaminen ja käsittely on helpompaa kuin yksin. 

Mistä trauma syntyy?

Trauma on emotionaalinen vastine järkyttävään tapahtumaan. Tapahtuma voi olla esimerkiksi onnettomuus, luonnonkatastrofi tai väkivallan kohteeksi joutuminen. 

Traumatisoivia voivat myös olla jatkuvasti toistuva stressi, jota aiheuttaa esimerkiksi heitteillejättö lapsuudessa, eläminen vaarallisessa tai epävakaassa ympäristössä tai kiusaaminen. Traumalle voivat altistaa lisäksi sairaudet, tärkeän ihmissuhteen menetys tai nöyryyttävän pettymyksen tuottama kokemus. Konkreettinen tilanne ei määritä tapahtuman traumaattisuutta, vaan subjektiivinen, yksilöllinen kokemus tapahtuneesta. 

Traumalle on haavoittumaisempi, jos järkyttävän tapahtuman aikana kärsii kovasta stressistä, hiljattain tapahtuneesta menetyksestä tai traumaattisia kokemuksia on ollut aikaisemminkin. Traumaattiset kokemukset varsinkin lapsuudessa voivat johtaa alttiuteen traumatisoitua helposti uudelleen. Aikuisuudessa selittämättömien pelon ja ahdistuksen tunteiden takana voi olla aiempi trauma. 

Trauman oireet

Traumaattisen tapahtuman seurauksia voivat olla shokki, kieltäminen, pelottavat muistikuva takaumat ja luottamus- ja vuorovaikutusongelmat ihmissuhteissa. Trauman kokenut voi vetäytyä sosiaalisista tilanteista, olla poissaoleva ja kokea tunneailahtelua, johon liittyy mm. suru, toivottomuus, masennus ja syyllisyys. 

 

Fyysiset oireet, kuten päänsärky, pahoinvointi, unettomuus, painajaiset ja väsymys ovat tavallisia. Koettu trauma voi aiheuttaa aistien yliherkistymistä ympäristölle. Ärtymys, levottomuus, rauhattomuus, lihaskireys sekä kehon särky ja kipu voivat lisääntyä. 

Traumaperäinen stressihäiriö eli PTSD

Pitkittyneissä trauman oireissa, varsinkin kun elämässä on vaikea päästä eteenpäin, on suositeltavaa hakeutua keskustelemaan mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Pitkittyneet trauman oireet ja pelkotilat saatavat viitata traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD, englanniksi Post-Traumatic Stress Disorder). 

Tukea traumojen käsittelyyn

Alatar Psykologipalveluissa saat osaavaa tukea vanhojenkin traumaattisten kokemusten käsittelyyn tunne-elämän tasapainottamiseksi ja terveyden ja elämäntilanteen parantamiseksi. Turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä kokeneen ammattilaisen kanssa voimakkaiden tunteiden ja muistojen kohtaaminen ja käsittely on helpompaa kuin yksin.