Rentoutumistaidot

Rentoutumistaidot

Rentoutuminen on mielen ja kehon palautumista psyykkisestä ja fyysisestä rasituksesta. Rentoutuminen auttaa käsittelemään stressiä, ylläpitämään vastustuskykyä, lisäämään hyvinvointia ja tasapainoa elämässä sekä saavuttamaan tavoitteita ja menestymään.

Rentoutumisen taitoa voi kehittää keskustelutuen, erilaisten mielikuvaharjoitusten ja fyysisten harjoitusten avulla. Alatarin psykologin ohjauksella voit oppia itsellesi soveltuvat rentoutumistekniikat.

Rentoutumistaitoja voi oppia

Rentoutuminen eli mielen ja kehon palautuminen psyykkisestä ja fyysisestä rasituksesta on kehon luonnollinen tila, mutta myös opittavissa oleva taito. Meille ei ole itsestään selvää, että osaamme ja pystymme rentoutumaan. Rentoutumisen taitoa voi oppia ja kehittää hyvin pitkälle erilaisten mielikuvaharjoitusten ja fyysisten harjoitusten avulla. Tehokas rentoutumistaito on merkittävä taustatekijä monen ihmisen menestyksessä, esimerkiksi urheilussa, esiintymisessä, opinnoissa ja vaativassa työssä.

Rentoutuminen auttaa stressin hallinnassa, vastustuskyvyn ylläpidossa sekä lisää yleistä hyvinvoinnin ja tasapainon kokemusta elämässä. Hyvin rentoutuneena mieli ja keho ovat valmiita parempiin suorituksiin, paineensietokyky on vahvempi ja motivaatio tavoitteiden saavuttamiseen on korkeampi.

Rentoutumisharjoitukset auttavat myös erilaisiin stressiin liittyviin vaivoihin, kuten ahdistukseen ja krooniseen kipuun. Rentoutuminen toimii lisäksi helpottaen esimerkiksi uniongelmia sekä niihin liittyviä lihasjännityksiä, levottomuutta ja huolta.

Rentous ei tarkoita passiivisuutta

Rentoutuminen yhdistetään usein toimintaan, joka ei vaadi työtä tai edellyttää vain vähäistä ponnistelua, kuten television katselua tai pelin pelaamista. Rentoutumisella tarkoitetaan kuitenkin laajemmassa mielessä fysiologisen rentoutumisen tilaa, jossa sympaattisen hermoston aktiivisuustaso on alhaisempi ja tätä myötä sydän hakkaa hitaammin ja verenpaine laskee. Fysiologisesti syvästi rentoutuneen olotilan saavuttaminen vaatii usein muutakin kuin passiivista tekemättömyyden tilaa. 

Passiivisuus voi monissa tapauksissa jopa pahentaa stressiä ja ahdistusta. Moni fyysisesti passiivisempi toiminta myös aktivoi vahvasti hermostoa, eikä todellisuudessa rentouta fysiologisesti, kuten näyttöpäätteiden katsominen. Liiallinen lepääminen lisää uneliaisuuden tunnetta, hidastaa aineenvaihduntaa ja vähentää energiatasoja ja toimintakykyä. Mieli ja keho tarvitsevat oikean tasapainon toiminnan, passiivisuuden ja rentoutumisen välillä.

Löydä sinulle sopivat rentoutumismenetelmät

Rentoutumisen saavuttamiseen on kehitetty lukuisia menetelmiä. Varhaisimmat menetelmät ovat tuhansia vuosia sitten syntyneitä meditaatiotekniikoita. Yleisiä nykyajan esimerkkejä rentoutumismenetelmistä ovat ohjatut mielikuvaharjoitukset, hengitystekniikat, progressiivinen lihasrentoutus, biofeedback, hypnoosi ja monet joogan muodot.

Yksi länsimaista tunnetuimmista rentoutumis- ja stressinhallintamenetelmistä on Jon Kabat Zinnin kehittämä Mindfulness- perusteinen stressinhallintaohjelma. Mindfulness-stressinhallintaohjelman harjoituksia on mahdollista käyttää kasvattamaan tietoisuutta omista kehontuntemuksista ja kehoon vaikuttavista ajatteluprosesseista. 

Alatarin psykologin ohjauksella voit etsiä itsellesi yksilöllisesti soveltuvia rentoutumistekniikoita, joita voit hyödyntää omassa arjessa stressinhallintaan, arjen tasapainon löytämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.