Uraohjaus ammattilaisille

Uraohjaus ammattilaisille

Työura on yksi tärkeimmistä elämänalueista aikuisuudessa. Uraohjaus on erilaisiin työuran käännekohtiin suunnattu neuvonta- ja tukipalvelu. Uraohjaus auttaa uramuutosten suunnittelussa, toteuttamisessa ja muutoksiin sopeutumisessa.

Uraohjaus soveltuu erityisen hyvin alanvaihtoa harkitsevalle ja jo työuraa tehneelle iästä riippumatta. Nykyisen työn käytyä turhauttavaksi, uraohjauksen palvelut voivat helpottaa ratkaisujen löytämistä. Alatar Psykologipalvelut tarjoava ohjausta myös silloin, kun uraohjauksen tarpeeseen liittyy muita kärjistyneitä elämäntilanteen haasteita.

Hyötyisitkö uraohjauksesta?

Tyytymättömyys omaan thön on erittäin yleistä ja onkin suositeltavaa aika ajoin esittää itselle kysymys, vastaako nykyinen t hyvin omia kiinnostuksia ja osaamista sekä tuoko se elämään merkitystä ja onnellisuuden tunnetta?  Ihmisen voidessa antaa parastaan omasta osaamisestaan ja saadessa arvostusta tstään, syntyy kokemus tn tekemisen merkityksestä ja elämän merkityksellisyydestä laajemminkin.

Turhautumista voi aiheuttaa kokemus siitä, ettei oman työn sisältöön voi vaikuttaa. Turhautuminen thön voi johtaa motivaation puutteeseen, ahdistukseentuupumukseen, masennukseen sekä yleisen terveydentilan heikentymiseen, joten tyydyttävän uran löytäminen on tärkeää terveyden kannalta.

Uuden uran löytäminen sekä aloittaminen voi myös olla hyvin stressaavaa ja alkuun pääsy vaikeaa monista syistä. Osaava ohjaus ja tuki on edistää muutosten toteuttamista.

Alatarin psykologi voi antaa tukea myös tilanteissa, joissa uraohjauksen tarpeeseen liittyy kärjistyneitä ongelmia työpaikalla, vaikea elämäntilanne työn ulkopuolella tai haasteita mielenterveyden kanssa.

Uraohjaus auttaa tekemään valintoja

Alatarin psykologi on uraohjausprosessin ammattilainen. Psykologi voi uraohjausprosessin osana hyödyntää sekä tulkita tarpeellisia persoonallisuuden, kykyjen sekä soveltuvuuden määrittämiseen tarkoitettuja psykologisia testejä ja arvioida pätevästi esimerkiksi opiskeluedellytyksiä. Uraohjaus antaa sinulle tilaisuuden tutkia sekä ymmärtää realistisesti taitojasi, vahvuuksiasi, tarpeitasi ja toiveitasi työelämässä. Voit rauhassa pohtia omia kiinnostuksiasi ja osaamistasi suhteessa eri urvaihtoehtojen edellytyksiin. 

Uraohjausistunnossa voit keskustella uravaihtoehdoista, työympäristöistä, vaadittavista jatkokoulutuksista ja urakehityksestä sekä etenemismahdollisuuksista. Voit saada arvokasta tietoa selventämään tärkeitä kysymyksiä tulevaisuutta koskevien päätöstesi tueksi.