Vanhemmuus ja kasvatus

Vanhemmuus ja kasvatus

Vanhemmuus on kasvattajan ja lapsen välillä oleva elämänmittainen suhde, jossa turvallinen kiintymyssuhde on tärkeä lapsen psyykkisen kehityksen kannalta. Vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyy aina haasteita ja luonnollisia kehityksellisiä kriisivaiheita raskausajasta lapsen teini-ikään ja varhaisaikuisuuteen saakka.

Alatarin psykologin puoleen voit kääntyä raskauden, vanhemmuuden ja kasvatuksen solmukohdissa sekä erilaisissa vaikeissa perhetilanteissa perheen rakenteesta riippumatta. Keskustelutuki voi auttaa selvittämään tilanteita ja voi myös ennaltaehkäistä perheen sisäisten kriisitilanteiden pahentumista.

Vanhemmuuden ja kasvatuksen haasteet 

Vanhemmuus on kasvattajan ja lapsen välillä oleva elämän mittainen suhde, jossa turvallinen kiintymyssuhde on tärkeä lapsen psyykkisen kehityksen kannalta. Vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyy aina haasteita ja luonnollisia kehityksellisiä kriisivaiheita raskausajasta lapsen teini-ikään ja varhaisaikuisuuteen saakka. Kasvatukselliset kysymykset voivat nousta esille vielä lapsen aikuistuttua ja pyrkiessä itsenäiseen elämään.

Erityisesti kehityksellisesti poikkeavan tai pitkäaikaissairaudesta kärsivän lasten vanhempana joutuu monesti kohtaamaan vanhemmuuden haasteita vielä kauan lapsen virallisen täysi-ikäisyyden jälkeenkin.

Yleisiä vanhemmuudelle ja perheelle kuormittavia ja helposti kriisejä aiheuttavia tilanteita ovat esimerkiksi vanhempien työn menetys ja taloushuolet, parisuhdeongelmat, muutto, fyysiset tai psyykkiset sairaudet perheessä tai läheisillä, päihteiden käyttö ja perhepiirin kuolemantapaukset.

Perheen käsite on jatkuvasti muuttunut ja laajentunut käsittämään paljon muutakin kuin ydinperheen. Monimuotoisissa perherakenteissa, kuten uusio- ja adoptioperheissä, voi nousta esille erilaisia kipukohtia, joiden käsittelyssä psykologin keskustelutuki voi olla hyödyksi ja avuksi.

Tukea vanhemmuuteen

Alatarin psykologin puoleen voit kääntyä raskauden, vanhemmuuden ja kasvatuksen solmukohdissa sekä erilaisissa vaikeissa perhetilanteissa perheen rakenteesta riippumatta. Keskustelutuki voi auttaa selvittämään tilanteita ja ennaltaehkäistä perheen sisäisten kriisitilanteiden pahentumista.

Jos olet esimerkiksi esikoistasi odottava nuori vanhempi, psykologin keskustelukäynnit voivat hyödyttää sinua sopeutumaan tulevaan vanhemmuuteen ja syntyvän lapsen mukanaan tuomaan elämänmuutokseen. Mikäli olet itse kokenut traumaattisia kokemuksia, kuten hyväksikäyttöä, raiskauksen tai kotiväkivaltaa, vanhemmuuden käsittely psykologin kanssa on erityisen suositeltavaa. Psykologin vastaanotolle voit hakeutua yksin tai yhdessä kumppanisi tai lapsesi kanssa.