Ahdistus ja paniikkihäiriö

Ahdistus ja paniikkihäiriö

Huoli, ahdistus ja pelko ovat normaaleja ajoittaisia tunnetiloja elämässä. Nämä tunteet voivat kasvaa liiallisiksi tai muuttua jatkuviksi, jolloin ne voivat muuttua yleiseksi ahdistuneisuushäiriöksi. Ahdistuneisuushäiriöitä on erityyppisiä: paniikkihäiriö, pakko-oireinen ahdistuneisuushäiriö ja traumaperäinen stressihäiriö. 

Ahdistuneisuushäiriöön liittyy ylikorostuneita huolia ja pelkoja tulevaisuudesta. Ahdistaviin tilanteisiin kytkeytyy usein fyysisiä oireita. Alatarin ammattitaitoinen psykologi auttaa ahdistuneisuuden käsittelyssä ja oireiden lieventämisessä sekä tunne-elämän tasapainottamisessa. 

Hallitseeko ahdistus elämääsi?

Ahdistuneisuushäiriöitä on erityyppisiä. Paniikkihäiriö on tila, jossa ahdistuneisuuskohtaukset ovat reaktioita voimakkaasti stressaaviin tilanteisiin. 

Pakko-oireinen ahdistuneisuushäiriö (OCD) on tila, jossa toistuvat pakkoajatukset suorittaa pakonomaisia ajatuksia suorittaa tiettyä käyttäytymistä, kuten toistuvaa käsienpesua. Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) voi syntyä väkivaltaisen tapahtuman seurauksena, jossa fyysinen koskemattomuus on ollut uhattuna tai on koettu fyysistä väkivaltaa. Masennus on tyypillisesti yhteydessä ahdistuneisuushäiriöön.  

Ahdistuneisuuteen liittyy ylikorostuneita huolia ja pelkoja menneestä tai tulevasta ja huolenaiheisiin liittyy usein fyysisiä oireita. Esimerkiksi terveys, sairaus, toimeentulo, velkaantuminen, työ, opiskelu tai ihmissuhde voivat aiheuttaa liioiteltua huolta. Fyysisiä oireita voivat olla esimerkiksi lihasjännitys, vapina, vatsa-ongelmat, nielemisvaikeus, päänsärky ja jatkuva tarve käydä WC:ssä. Oireisiin voi liittyä myös unettomuus, levottomuus, hermostuneisuus ja väsymys. Ahdistuneena rentoutuminen on vaikeaa ja ärtyneisyys yleistä. Omaa ärtyneisyyttä ei välttämättä huomaa lainkaan, vaikka muille se voi näkyä selvästi. 

Ahdistus on helpotettavissa

Alatarin ammattitaitoinen psykologi antaa terapeuttista keskustelutukea, ohjausta ja neuvontaa kaikissa ahdistuneisuushäiriöissä ja ahdistuksen taustalla mahdollisesti vaikuttavien traumaattisten kokemusten läpikäymisessä. 

On mahdollista oppia asteittain muuttamaan reagointitapoja ahdistusta aiheuttaviin tilanteisiin. Esimerkiksi rentoutumis- ja hengitysharjoitukset sekä mielikuvaharjoitukset voivat auttaa. Ahdistuneisuuden ja pelkojen käsittely turvallisesti yhdessä asiantuntevan mielenterveyden ammattilaisen kanssa voi tarjota keinoja niiden vähentämiseen. 

Paniikkihäiriö

Paniikkihäiriö viittaa äkillisiin ja toistuviin paniikkikohtauksiin, joita kuvaa voimakas pelon tunne ja kokonaisvaltainen psyykkinen ja fyysinen epämukavuus, joka saavuttaa huippunsa muutaman minuutin sisällä. Paniikkikohtauksen tyypillisiä fyysisiä oireita ovat esimerkiksi rintakipu, korkea syke, huimaus, pahoinvointi tai vatsakipu. Hikoilu, vilunväristykset, tärinä, tunnottomuus tai kihelmöinti ovat myös yleisiä oireita. 

Paniikkikohtauksen oireet voivat olla pelästyttäviä ja näyttää samanlaisilta kuin sydänkohtaus tai muu sairauskohtaus. Paniikkikohtaukseen voi liittyä tunne tajunnan menetyksestä tai todellisuudesta irtautumisesta sekä pelko hallinnan menettämisestä tai kuolemisesta. 

Paniikkihäiriön hoito

Paniikkihäiriö vaikuttaa elämässä helposti erittäin määräävästi ja arjessa toimintaa sekä aktiivisuutta rajoittavasti. Paniikkihäiriö on lievennettävissä erilaisin terapeuttisin menetelmin. Terapeuttinen hoito voi auttaa vähentämään tai estämään paniikkikohtauksia tarjoamalla keinoja oireiden kohtaamiseen ja käsittelyyn. Alatarin ammattitaitoisen psykologin kanssa voit käydä läpi näitä keinoja turvallisessa ympäristössä. 

Omat ikävät elämäntapahtumat, ajatukset ja uskomukset voivat olla yhteyksissä kehon reaktioihin paniikkikohtauksen aikana. Havaitsemalla ajatusmalleja, jotka ylläpitävät ahdistusta ja läpikäymällä ahdistusta herättäviä tilanteita, ahdistus- ja paniikkioireet voivat alkaa helpottua. Stressinhallinta ja rentoutumistaidot voivat parantua.